Siirry sisältöön

Vanhempainyhdistys tukee kotia ja koulua

Albert Edelfeltin koulussa toimii vanhempainyhdistys. Yhteyshenkilönä lukuvuonna 2023-2024 on Laura Hänninen. Sähköpostiosoite: albert.edelfeltin.koulun.vy@gmail.com

Vanhempainyhdistyksen tarkoituksena on:

  • edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa
  • tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö
  • edistää oppilaiden tasapuolista ja monipuolista kehitystä
  • tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
  • toimia oppilaiden vanhempien yhteistyökanavana.

Vanhempien läsnäolo koulussa on tärkeää. Yhdessä vanhemmat voivat osallistua koulun toiminnan kehittämiseen ja tuoda uusia tapoja kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. Vanhempainyhdistys on kodin ja koulun henkilökunnan tärkeä linkki ja yhteistyökumppani. Toimimme kiinteässä yhteistyössä koulun, alueellisen vanhempainyhdistyksen ja Suomen Vanhempainliiton kanssa.

Jäseneksi liittyminen

Albert Edelfeltin koulun vanhempainyhdistys ry:n jäseneksi voit liittyä facebook sivujen kautta. Jäsenyys ei maksa mitään. Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä koulumme oppilaiden vanhemmat, muut huoltajat ja koulun henkilökunta. Yhdistyksen jäseniksi voidaan myös ottaa muita aktiivisesti yhdistyksen toimintaa tukevia henkilöitä. Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.