Siirry sisältöön

Albert Edelfeltin koulu on aloittanut toimintansa reilu kymmenen vuotta sitten. Koulu on Porvoon ensimmäinen yhtenäinen peruskoulu, jossa opiskelee vuosiluokat 1−9 saman katon alla.

Lukuvuonna 2023−2024 Albert Edelfeltin koulussa opiskelee yhteensä noin 650 oppilasta. Lisäksi koulussa työskentelee noin 75 henkilöä. Koulussa korostuu yhteisöllisyys ja turvallisuus, jotka ovat koulun toimintakulttuurin keskeisiä arvoja. Oppilaalle luodaan tuttu ja turvallinen yhdeksänvuotinen oppimispolku.

Albert Edelfeltin koulussa painotetaan taito- ja taideaineiden opiskelua. Yläkoulussa valittavat oppilaiden valinnaisaineet ovatkin pääasiassa taito- ja taideaineita. Lisäksi Albert Edelfeltin koulussa järjestetään ruotsinkielistä kielikylpyopetusta ja vaativan tuen opetusta vuosiluokilla 1−9.

Albert Edelfeltin koulun yhteystiedot

Henkilökunta

Janne Salmela

Rehtori, Albert Edelfeltin koulu

Teemu Pohjola Korhonen

Apulaisrehtori, Virka-apulaisrehtori, Albert Edelfeltin koulu

Paula Peltonen

Erityisopettaja,peruskoulussa, Apulaisjohtaja (pienluokat), Albert Edelfeltin koulu

Mia Patomeri

Koulusihteeri, Albert Edelfeltin koulu, Jokilaakson koulu

Mika Seger

Kiinteistönhoitaja, Albert Edelfeltin koulu

Mikaela Lindfors

Palveluvastaava, Palveluvastaava (keittiö), Albert Edelfeltin koulu

Liisa Piuhola

Peruskoulun lehtori, Opinto-ohjaaja, Albert Edelfeltin koulu

Anu Törn

Kouluvalmentaja, Koulukoutsi, Albert Edelfeltin koulu

Sanni Lopperi

Peruskoulun luokanopettaja, Kielikylpykoordinaattori, Albert Edelfeltin koulu

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Muut henkilökunnan yhteystiedot löytyvät Wilmasta.

Opiskeluhuolto

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää opiskeluhuoltopalvelut Porvoon kaupungille.

Iltapäiväkerho

AE iltapäiväkerho

Järjestäjä: Pilke päiväkodit Oy