Siirry sisältöön

Albert Edelfeltin koulun pienluokat

Pienluokilla tarjotaan esiopetusta ja perusopetusta eriasteisesti kehitysvammaisille oppilaille vuosiluokilla 1−9. Ryhmiä on yhteensä viisi, joista kolmessa opiskelee lievemmin kehitysvammaisia oppilaita. Yhdessä ryhmässä tarjotaan opetusta autisminkirjon oppilaille ja yhdessä ryhmässä opiskelevat vaikeimmin kehitysvammaiset oppilaat. Pienluokilla on noin kolmekymmentä oppilasta ja viisi opettajaa. Lisäksi muuta henkilökuntaa on noin kaksikymmentä.

Pienluokilla annetaan aikaa oppimiselle ja etsitään oppilaalle sopiva oppimisympäristö ja -tyyli. Tärkeää on etsiä väyliä itseilmaisulle ja ymmärretyksi tulemiselle. Opetus on oppilaan yksilöllisten tarpeiden sekä tavoitteiden ympärille rakennettua ja monen oppilaan koulupäivään sisältyy myös hoidollisia tai kuntoutuksellisia toimenpiteitä. Kertaus, toisto ja välitön palaute toiminnasta motivoivat oppilasta jatkamaan uusien asioiden opettelua.

Osa pienluokkien oppilaista osallistuu yleisopetuksen tunneille muun muassa kielissä sekä taito- ja taideaineissa.

Pienluokkien aamu- ja iltapäivätoiminta

Pienluokkien aamu- ja iltapäivätoiminta järjestää kehitysvammaisille lapsille ja heidän perheilleen tarpeita vastaavaa palvelua. Toimintaa järjestetään aamuisin ennen oppitunteja, iltapäivisin oppituntien jälkeen sekä koulun loma-aikoina.

Tarjoamme lapselle mahdollisimman yksilöllistä toimintaa sosiaalisessa ympäristössä. Toimintaamme ohjaa kasvatussuunnitelma sekä toimintavuoden painopistealueet.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa työskentelee noin kaksikymmentä ohjaajaa ja vastaava ohjaaja. Lapsia ja nuoria on toiminnassa noin kolmekymmentä, ryhmiä on neljä.

Lisätietoja

Vastaava ohjaaja Jutta Peltonen-Hannus puh. 040 184 6536

Varavastaava Reija Mälkki, puh. 040 515 3476

Päivystyspuhelin, puh. 040 184 3828 (aamuisin klo 6.45−8.30, iltapäivällä klo 12.15−16.30)

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@porvoo.fi.