Siirry sisältöön

Valinnaisaineet Albert Edelfeltin koulussa

Alakoulun valinnaisaineet

Alakoulun valinnaisaineet alkavat vuosiluokalla 4. Valinnaisaineita on vuosittain yksi vuosiviikkotunti.

Alakoulun valinnaisaineet ovat taito- ja taideainepainotteisia. Opetussisällöt ja kurssien pituudet määritellään vuosittain. Valinnaisaineita voi olla muutamassa jaksossa tai ne voivat olla pidempikestoisia projekteja.

Arviointi on hyväksytty tai hylätty.

Yläkoulun valinnaisaineet

Yläkoulussa valinnaisaineita opiskellaan vuosiluokilla 8 ja 9. Myös yläkoulun valinnaisaineet ovat taito- ja taideainepainotteisia. Kielikylpyopetuksessa opiskelevilla oppilailla yksi valinnaisaine on ruotsinkielinen. Vuosiluokalla 8 opiskellaan kolmea valinnaisainetta. Valinnaisaineita on yhteensä kuusi oppituntia viikossa. Yksi vuosiluokan 8 valinnaisaine on syventävä, ja se jatkuu vuosiluokalla 9.

Syventävän valinnaisaineen arvosana voi vaikuttaa pääaineen arvosanaan korottavasti. Muut valinnaisaineet ovat yksivuotisia kursseja.

Vuosiluokalla 9 opiskellaan kahta valinnaisainetta, yhteensä neljä tuntia viikossa. Toinen vuosiluokan 9 valinnaisaineista on vuosiluokalta 8 jatkuva syventävä valinnaisaine

Alla olevasta valinnaisaineoppaasta selviää tarkemmat kuvaukset ja tiedot valittavina olevista aineista.