Siirry sisältöön

Sannäs skolan toimintasuunnitelma kiusaamista vastaan

Perusopetuslain mukaan kouluympäristön on oltava turvallinen. Lain 477/2003 mukaan jokaisen koulun tulee laatia suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista.

Haluamme antaa oppilaillemme HYVÄN TYÖYMPÄRISTÖN
Haluamme antaa oppilaillemme TURVALLISUUTTA
Haluamme, että kaikki tuntevat KUNNIOITUSTA
Haluamme, että kaikki tuntevat ITSELUOTTAMUSTA
Haluamme, että kaikki tuntevat ja osoittavat EMPATIAA

Määritelmät

”Kun yksi tai useampi ihminen toistuvasti ja pidemmän ajan kuluessa kohdistaa tietoista ja aktiivista kielteistä käytöstä yhtä tai useampia kohtaan tai sulkee heidät pois joukostaan.”

Gunnar Höistad

Kiusaaminen ei ole sama asia kuin riita ja tappelu.

Tavoitteemme

Sannäs skolassa vallitsee työn ilo, luottamus, kunnioitus ja turvallisuus. Meille erilaisuus on rikkaus ja autamme oppilaita löytämään vahvuutensa, jotka kantavat kauas.

Haluamme Sannäs skolassa luoda myönteisyyden ja suvaitsevaisuuden ilmapiirin, johon kuuluu avoin tiedonkulku ja jossa kaikki voivat esittää mielipiteitään ja tuntea itseään arvostettavan.

On tärkeää, että kaikki opettajat käyvät oppilaiden kanssa yleisluontoisia keskusteluja siitä, miten ollaan hyvä ystävä, mitä oppilaat voivat tehdä, kun he epäilevät, että jotakuta kiusataan ja kehen oppilaat voivat ottaa yhteyttä, jos he epäilevät kiusaamista.

Kiusaamisen ehkäiseminen koulussamme

Emme koskaan hyväksy kiusaamista missään muodossa emmekä muuta loukkaavaa käytöstä. Jos havaitsemme tällaista, ryhdymme kaikkiin toimiin tällaisen lopettamiseksi. Työskentelemme myös ennaltaehkäisevästi kaikkea loukkaavaa käytöstä vastaan.

Koulun kiusaamisen vastaiseen ryhmään kuuluvat Carina Andersson, Minna Sahlberg och Jessica Gillberg.

Koulu huolehtii riittävästä ja tarkoituksenmukaisesta välituntivalvonnasta. Oppilaiden tulee voida tuntea olonsa turvalliseksi koulussa, jossa aikuisia on näkyvästi paikalla kaikkialla koulutalossa sekä koulun pihalla.

Koulun ilmapiiri on ratkaisevan tärkeä. On tärkeää, että henkilöstö työskentelee määrätietoisesti yhdessä oppilaiden ja vanhempien kanssa kaikenlaisen kiusaamisen torjumiseksi ja eri ihmisiin, elämänkatsomuksiin ja elämäntapoihin kohdistuvan suvaitsevaisuuden lisäämiseksi. Kiusaamisen vastaisessa työssä käytämme KiVa koulu -ohjelmaa, Hyvinvointia yhdessä -ohjelmaa ja positiivista pedagogiikkaa.

Hyvä yhteys kodin ja koulun välillä on tärkeä, koska vanhemmat saattavat ensimmäisinä kuulla mahdollisista ristiriidoista vertaissuhteissa ja aavistella, ettei kaikki ole kunnossa. Heitä pyydetään ottamaan välittömästi yhteyttä kouluun ja kertomaan, mitä on tullut esiin, jotta koulu voi puuttua asiaan.

Toimeenpano ja tiedottaminen

Kiusaamisen vastainen toimintasuunnitelma esitellään sidosryhmille: opettajille ja henkilöstölle, oppilaille ja vanhemmille.

  • Opettajakunnalle tiedotetaan toimintasuunnitelmasta vuosittain lukuvuoden alussa.
  • Luokanvalvojat esittelevät kiusaamisen vastaista ohjelmaa luokilleen.
  • Vanhemmille tiedotetaan
  • Kaikille koulussa toimiville aikuisille kerrotaan velvollisuudesta ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin kiusaamisepäilyissä.

Suunnitelma toimenpiteistä, kun epäillään kiusaamista

Tiedon kerääminen

  • Mitä on tapahtunut?
  • Kerää kiusaamisesta niin paljon tietoa kuin mahdollista: kuinka kauan sitä on kestänyt, missä sitä yleensä tapahtuu, mitä on tapahtunut, keitä on osallisina…?
  • Kerää tietoa keskustelemalla luokkakavereiden, henkilökunnan ja mahdollisesti uhrin kanssa


HUOM: Ota huomioon, että uhrista voi tuntua vaikealta kertoa, koska oppilas on varma siitä, että jos käy ilmi, että hän on juoruillut, tilanne pahenee. Kerro oppilaalle, että ette kerro kenellekään, mitä oppilas on kertonut. Korosta myös, että koulu ei missään tapauksessa hyväksy minkäänlaisia loukkauksia.

Analyysi

  • Onko kyse kiusaamisesta vai riidasta?
  • Dokumentoi
  • Kun kiusaamisesta on kerätty riittävästi tietoa, voidaan aloittaa keskustelu kiusaajien kanssa

Kiusaajien kanssa keskusteleminen

Kiusaajien kanssa käytävien keskustelujen on tapahduttava yksittäin ja ilman ennakkovaroitusta. Kiusaajaa ja kiusattua ei saa saattaa yhteen. Huolehdi siitä, että kukaan kiusaajista ei tapaa toisia kiusaajia ennen kuin keskustelut on käyty. Kiusaajan kanssa käydyn keskustelun jälkeen kiusaaja saa itse soittaa vanhemmilleen ja kertoa, mitä on tapahtunut. Aikuisen on keskusteltava myös huoltajien kanssa. Tarpeen vaatiessa otetaan yhteyttä kuraattoriin, joka työskentelee uhrin ja kiusaajan kanssa. Tapahtuneen seuranta on viikon/muutaman päivän kuluttua. Jos keskustelu ei auta, kokoonnutaan yhdessä huoltajien kanssa jatkokeskusteluihin.

Jos mikään näistä toimenpiteistä ei auta, otetaan yhteyttä poliisiviranomaiseen, joka antaa kiusaajalle viimeisen mahdollisuuden tai ottaa käsiteltäväkseen hänestä tehdyn ilmoituksen. Jos mikään ei auta, on parasta siirtää koko asia ja vastuu lapsi- ja nuorisopsykiatrian selvitettäväksi.

Kirjaaminen

Kaikki tapaukset kirjataan ja tallennetaan arkistoon (kansio / Kiusaamistapaukset 2020—2021).