Katu- ja puistosuunnitelmat

Ajankohtaiset suunnitelmat

Vireilläolo

  • Suunnittelun käynnistymisestä (vireilläolo) ilmoitetaan ”Ajankohtaiset katu- ja puistosuunnitelmat” alla sekä paikallislehdissä.
  • Kuntalaisilla on mahdollisuus esittää suunnittelukohteeseen liittyvät huomionsa kirjallisesti kuntatekniikalle palvelupiste Kompassin kautta tai osoitteeseen kirjaamo@porvoo.fi (viestin otsikkoon: Vireillä / ”suunnittelukohteen nimi”).
  • Merkittävimmistä suunnittelukohteista järjestetään infotilaisuus suunnittelun luonnosvaiheessa.
  • Suunnittelutyön tuloksena laaditaan suunnitelmaehdotus, joka laitetaan julkisesti nähtäville. Esillä oleviin suunnitelmaehdotuksiin voi tutustua pdf-muodossa  tai palvelupiste Kompassissa.

Nähtävilläolo

  • Suunnitelma-alueeseen rajautuvien kiinteistöjen omistajilla ja haltijoilla sekä muilla osallisilla on mahdollisuus toimittaa muistutus suunnitelmaehdotuksesta kirjallisesti kuntatekniikalle palvelupiste Kompassin kautta tai osoitteeseen kirjaamo@porvoo.fi (kuoreen/sähköpostiviestiin merkintä ”Katusuunnitelman/Puistosuunnitelman muistutus”).

Uusien asuinalueiden suunnitelmat

  • Suunniteltaessa rakennusten ja piha-alueiden korkotasoja, on aina otettava yhteys kuntatekniikan suunnitteluun sähköisen asiointipalvelun kautta.

Muut katu- ja puistosuunnitelmat