Katujen suunnittelu

Katuja, puistoja ja katuaukioita suunnitellaan asemakaavoihin merkityille alueille. Katusuunnittelua tarvitaan myös jo olemassa olevassa katuympäristössä, esimerkiksi:

  • perusparannuskohteissa
  • esteettömyyttä parannettaessa
  • hidasteiden sijoittamista varten
  • liikenneturvallisuuden edistämiseen

Suunnitelmien vaiheet

Suunnittelun käynnistymisestä (vireilläolo) ilmoitetaan internetsivuilla sekä paikallislehdissä. Kuntalaiset voivat vaikuttaa hyvän lopputuloksen syntymiseen esittämällä huomionsa suunnittelukohteesta vireilläoloaikana.

Merkittävimmistä suunnittelukohteista järjestetään infotilaisuus suunnittelun luonnosvaiheessa.

Suunnittelutyön tuloksena laaditaan suunnitelmaehdotus, joka laitetaan julkisesti nähtäville. Esillä oleviin suunnitelmaehdotuksiin voi tutustua internetsivuilla tai palvelupiste Kompassissa.

Yhteydenotot