Kaupungin maanhankinta

Porvoon kaupunki hankkii omistukseensa niin kutsuttua raakamaata asemakaavoittamattomilta alueilta. Tavoitteena on, että alueita hankitaan kaupungin omistukseen hyvissä ajoin ennen asemakaavoittamisen käynnistymistä. Ensisijaisesti kaupunki hankkii maata vapaaehtoisilla kaupoilla, mutta alueita voidaan hankkia myös vaihtamalla, käyttämällä etuosto-oikeutta tai kaupungin kehityksen kannalta tärkeillä alueilla myös lunastamalla.

Asemakaava-alueilla kaupunki hankkii omistukseensa katu- ja puistoalueita sekä muita yleisiin tarpeisiin osoitettuja alueita.

Jos myyt kiinteää omaisuutta kunnalle, saat luovutusvoiton veronalaista määrää laskettaessa vähentää luovutushin­nasta vähintään 80 prosenttia.

Asemakaavan mukaisen katualueen siirtyminen kaupungille

Kaupunki saa ensimmäisen asemakaavan mukaiset katualueet omistukseensa yleisen alueen lohkomistoimituksella. Katualueen korvaamisesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 104 pykälässä. Katualue voidaan ottaa haltuun, kun sitä ryhdytään rakentamaan tai muutoin tarvitaan käytettäväksi.

Ennen kuin katua aletaan asemakaava-alueella rakentaa, maanomistajiin otetaan yhteyttä ja heille kerrotaan tulevasta haltuunotosta. Haltuunotettavista katualueista tehdään korvaussopimusesitys, jossa määritetään luovutettava alue ja sovitaan korvauksista.