Kirjaamot ja keskusarkisto

Pääkirjaamo - postia kaupungille

Kirjaamo palvelee kaupunkilaisia, kaupungin henkilökuntaa, luottamushenkilöitä ja viranomaisia.

Pääkirjaamoon voi jättää kaupungin toimialoille, yksiköille ja toimielimille osoitettua postia ja muita asiakirjoja, kuten aloitteita, työpaikkahakemuksia, tarjouksia ja sopimuksia, valituksia ja muutoksenhakuja, lausuntopyyntöjä ja lausuntoja.

Kirjaamossa asiakirjat kirjataan kaupungin asianhallintajärjestelmään, ja asia lähetetään eteenpäin oikealle yksikölle.

Käyntiosoite: Palvelupiste Kompassi, Rihkamatori B
sähköpostiosoite: kirjaamo@porvoo.fi
Puh. 020 69 2250

Postiosoite: Palvelupiste Kompassi, Kirjaamo, PL 23, 06101 Porvoo

Sosiaali- ja terveystoimen kirjaamo

Sosiaali- ja terveystoimella on oma kirjaamo.
Avoinna arkisin klo 8–16.

Mannerheiminkatu 20 K, 06100 Porvoo
SOTEkirjaamo@porvoo.fi

Kirjaaja Kerstin Eklund

Porvoon kaupungin keskusarkisto

Keskusarkistossa säilytetään kaupungin julkisen toiminnan tuloksena syntyneet pysyvästi säilytettävät asiakirjat.

Keskusarkisto antaa tietoja asiakirjoista kuntalaisille, viranhaltijoille, yrityksille, yhteisöille, tutkijoille, opiskelijoille ja muille tiedontarvitsijoille. Asiakirjat ovat pääosin julkisia lukuun ottamatta laissa säädettyjä poikkeuksia.

Ota yhteyttä etukäteen

Kannattaa aina ottaa etukäteen yhteyttä asiakirjahallinnon suunnittelijaan ja kertoa, mitä tietoja tarvitsee. Tarvittaessa voi sopia myös käynnistä. Asiakirjoja ei lainata yksityisille, mutta niitä voi tutkia arkiston tiloissa ja niistä saa valokopioita.

Asiakirjat sijaitsevat kaupungin keskusarkistossa, Papinkatu 20.

Asiakirjahallinnon suunnittelija