Koulujen kerhot ja iltapäivätoiminta

Iltapäivätoiminta on tarkoitettu vuosiluokkien 1–2 oppilaille ja 9. luokkaan asti niille oppilaille, jotka ovat saaneet päätöksen erityisen tuen saamisesta. Erityistä tukea tarvitsevat 3–9 luokan oppilaat voivat myös osallistua nuorisotilojen avoimeen toimintaan.

Iltapäivätoimintaa järjestetään 3–5 tuntia joka koulupäivä klo 12–17.

Eri yhdistykset ja Porvoon suomalainen seurakunta järjestävät iltapäiväkerhoja ja toimintaa koordinoi kaupungin sivistystoimi. Perusopetuksen lain mukaan oikeus aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluihin ei ole subjektiivinen. Kaupunki päättää toiminnan laajuudesta vuosittain.

Hiihto-, kesä- ja syyslomatoiminta eivät kuulu varsinaisen iltapäivätoiminnan piiriin. Järjestäjät tiedottavat mahdollisista poikkeuksista.

Iltapäivätoimintapaikkaan tai sieltä kotiin ei järjestetä kuljetusta eikä kuljetuksen kustannuksia korvata.

Kodin ja iltapäiväkerhon välinen yhteistyö on tärkeää. Vanhempia ja lapsia kehotetaan antamaan palautetta.

Afternoon activities

Внеклассный досуг

Koulujen kerhot

Peruskoulut järjestävät vapaaehtoisia ja maksuttomia koulujen kerhoja vuosiluokkien 1–9 oppilaille. Saat enemmän tietoa suoraan koulusta.