Kouluterveydenhuolto

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto antavat puhelinneuvontaa

Kouluterveydenhuollon ja opiskelijaterveydenhuollon opiskelijoille ja huoltajille on avattu puhelinnumero, johon voi soittaa, jos on huolta herättäviä kysymyksiä. Puhelinnumero on 040 488 9402, ja se palvelee tiistaista 17. maaliskuuta alkaen ma–to klo 8–16 ja pe klo 8–14. 


Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu kaikille peruskoulun oppilaille. Huoltajana voit olla yhteydessä lapsen kasvuun, kehitykseen, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Kouluterveydenhuoltoon kuuluu ehkäisevä terveydenhuolto, joka pyrkii siihen että oppilas voi kokonaisvaltaisesti hyvin koko kouluajan. Koululaisen kasvua, yksilöllistä kehitystä ja sosiaalisten taitojen kypsymistä seurataan kouluterveydenhoitajan, koululääkärin tarkastuksin. Oppilaan ohjaaminen terveisiin elämäntapoihin ja tukeminen eri kehitysvaiheissa on kodin, koulun ja terveydenhuollon yhteinen tehtävä.

Kouluterveydenhuollon ehkäisevään terveydenhuoltoon kuuluu: kasvun ja kehityksen seuraaminen, psyykkisen kehityksen ja itseluottamuksen tukeminen, ohjaus terveisiin elämäntapoihin, erityisseuranta niille oppilaille, joilla voi olla terveysriskejä, yhteistyö vanhempien ja opettajien kanssa sekä verkostotyö muun oppilashuoltohenkilökunnan kanssa.

Terveystarkastukset

Kouluterveydenhoitaja kutsuu oppilaat vuosittain terveystarkastukseen jolloin kartoitetaan oppilaan kasvua, kehitystä ja hyvinvointia. Tarpeen mukaan terveydenhoitaja tapaa oppilasta useammin lukuvuoden aikana. 1., 5. ja 8. luokalla terveystarkastus toteutetaan THL:n asetusten mukaan laajana terveystarkastuksena. Tähän laajaan terveystarkastuksen lääkärin osuuteen kutsutaan mukaan myös oppilaan huoltajat. Laajan terveystarkastuksen pohjana käytetään THL:n kyselylomakkeita, jotka on tarkoitettu oppilaille ja huoltajille.

Tarkempaa tietoa terveystarkastusten sisällöstä löydät tästä.
Laajoissa terveystarkastuksissa käytettävät THL:n kyselylomakkeet löydät tästä.

Sairastaminen koulupäivän aikana

Kouluaikana sairastuneet oppilaat ilmoittavat itse asiasta aina opettajalle. Opettaja voi lähettää sairaan oppilaan joko kotiin tai terveydenhoitajan arvioon. Terveydenhoitaja voi olla myös yhteydessä huoltajiin asiaan liittyen. Sairaanhoito ei pääsääntöisesti kuulu kouluterveydenhuoltoon. Sairaustapaukset hoidetaan aina omalla terveysasemalla. Poikkeuksena on kuitenkin ensiapuluonteinen sairaanhoito, jossa kouluterveydenhoitaja arvio tilanteen ja lähettää oppilaan tarvittaessa eteenpäin jatkohoitoon. Tällaisia tilanteita ovat mm. akuutit haavat, tapaturmat, kohtaukset yms. Terveyskeskuksen sivuille pääset tästä.

Rokotukset

Kouluterveydenhuollossa kaikki rokotukset annetaan valtakunnallisen rokotusohjelman mukaisesti. Rokotustiedot tarkastetaan aina terveystarkastuksen yhteydessä. Kouluterveydenhuollossa terveydenhoitaja tarjoaa kausi-influenssarokotuksia THL:n suositusten mukaisesti. Lisää tietoa THL:n rokotusohjelmasta ja rokotuksista löydät tästä

Ota yhteyttä

Jokaisessa koulussa on oma kouluterveydenhoitaja joka on tavoitettavissa isoissa kouluissa koulupäivien aikana ja pienemmissä kouluissa sovittuina päivinä. Kouluterveydenhoitajaan saat helposti yhteyttä myös puhelimitse, wilman kautta tai sähköpostitse kaikkina arkipäivinä.  Koulu- ja opiskeluterveydenhoitajat