Siirry sisältöön

Tarjoamme ikäihmisille kursseja pääsääntöisesti päivällä mutta myös iltaisin ikäihmisille on kursseja. Kurssihinta ikäihmisille on yleensä halvempi.

Mikä IKIS?

IKIS on lyhenne sanasta ’ikäihminen’ tai ’ikinuori’ tai ’ikivihreä’, siis iäkkäänäkin aktiivinen, itseään jatkuvasti kehittävä henkilö. Iäkkyytensä voi jokainen arvioida itse, mutta ohjeellisena alaikärajana voi pitää 60 vuotta. Yläikärajaa ei ole. Ikäihmiset voivat kuitenkin osallistua vapaasti kaikkeen opetukseen. Lisätietoja IKIS-ohjelmasta saat apulaisrehtori Mika Pohjaselta 040 097 8918.

IKIS-kurssit ovat kurssiluettelossa muiden kurssien joukossa. Niitä on useimmissa aineryhmissä, eniten tietotekniikassa, kielissä ja liikunnassa. Lisäksi on Ikäihmisten yliopisto-toimintaan liittyvä kaikille ikäihmisille avoin luentosarja.

Kielikurssit

Porvoon kansalaisopiston kielikurssit on tarkoitettu pääsääntöisesti aikuisille. Kieliohjelmassa on mukana myös erityisesti senioreille suunnattuja päiväkursseja. Ne ovat hinnaltaan normaalikursseja edullisempia ja niiden aihepiirit sovitaan yleensä yhdessä kurssilaisten kanssa kunkin kurssin alussa. Kielikurssien yleisenä tavoitteena on edistää, aktivoida ja ylläpitää kielitaitoa. Lisäksi kursseilla on tärkeä merkitys sosiaalisen kanssakäymisen ja vuorovaikutuksen mahdollistajina, mikä puolestaan vaikuttaa kokonaisvaltaisesti mm. muistiin ja terveyteen. Tervetuloa virkistymään seniorikursseille!

Liikunta

Seniori-iässä oleville ohjattua toimintaa, jossa monipuolisesti ylläpidetään liikunnan avulla toimintakykyä ja/tai parannetaan lihasvoimaa ja tasapainoa. Tavoitteena erityisesti arjessa selviytyminen, liikkumiskyvyn ylläpito sekä esimerkiksi kaatumisten ehkäisy. 

Tietotekniikka

Tietotekniikan opetuksen tavoitteena on tarjota kuntalaisille ensikosketus tieto- ja viestintätekniikan laitteisiin ja ohjelmiin ja syventää jo opittuja tietoteknistä osaamista. Kursseilla opetellaan hyödyntämään tietoteknisiä perustaitoja niin arkielämän päivittäisten asioiden hoidossa ja harrastuksissa kuin työelämän tarpeissakin. Opetus tarjoaa myös mahdollisuuden päivittää osaamista tietotekniikan alan jatkuvasti kehittyessä. Lisäksi opetusta järjestetään yksilöopetuksena ja tietotupina.

IKIS-tupa

Ikis-tupa on avoinna perjantaisin klo 13–15 Lundintalossa (Aleksanterinkatu 11) kansalaisopiston lukukausien aikana. Kahvin juonnin ja jutustelun lisäksi joka kerralla on jokin osanottajien ehdottama ennalta sovittu aihe. Ei ilmoittautumista eikä kurssimaksua. Seuraa ilmoittelua lehdissä ja opiston ilmoitustauluilla. Tervetuloa!