Siirry sisältöön

Erityispalvelut

Välillä on hetkiä, kun ei suju ja asiat menevät solmuun tai tilanteet tuntuvat ylitsepääsemättömiltä. Nuorisotyöntekijät ovat auttamassa tällaisissa tilanteissa. Erityispalveluiden tuki on nuoren tarpeista lähtevää ja jokaisen avun tarve on yksilöllinen. Olethan yhteydessä meihin matalalla kynnyksellä!

Nuorisopalveluiden erityispalveluissa tuetaan haastavissa elämäntilanteissa olevia nuoria alakouluikäisistä 29-vuotiaisiin saakka. Erityispalveluihin kuuluvat kohdennettu nuorisotyö, etsivä nuorisotyö sekä Haavi-hanke. Haavi-hanke toimii alakouluikäisten kanssa, kohdennettu nuorisotyö pääsääntöisesti yläkouluikäisten kanssa ja etsivä nuorisotyö tukee nuoria peruskoulun jälkeisestä ajasta 29- ikävuoteen saakka.

Kohdennettu nuorisotyö

Kohdennetussa nuorisotyössä tuetaan haastavassa elämäntilanteessa olevia nuoria, painopiste on yläkouluikäisissä nuorissa. Pyrkimyksenä on edistää nuorten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja tukea heidän kasvuaan ja kehitystään.
Nuorisotyöntekijä on turvallinen rinnalla kulkeva aikuinen, joka motivoi ja tukee nuoria hyvään. Kun nuoresta nousee huoli, kohdennettuun nuorisotyöhön kannattaa olla yhteydessä hyvin matalalla kynnyksellä.

Toimintamuotojamme ovat:

  • Henkilökohtainen tuki
  • Varhainen puuttuminen
  • Pienryhmätoiminta ja leirit sekä retket
  • Jalkautuminen nuorten pariin, esimerkiksi kadulle, kauppakeskuksiin tai digitaalisiin ympäristöihin
  • Verkostoyhteistyö: nuorisopalveluiden muut yksiköt, vanhemmat, oppilaitokset, sosiaalityöntekijät, poliisi, päihdeklinikka, seurakunta ja muut tahot

Kohdennettu nuorisotyö

Pirjo Pietikäinen

Nuorisotyöntekijä, Kohdennettu nuorisotyö

Charlotta Österberg

Nuorisotyöntekijä, Kohdennettu nuorisotyö

Karin Rejman

Nuorisotyöntekijä, Kohdennettu nuorisotyö, Sateenkaaritoiminta Arcus

Etsivä nuorisotyö

Me etsivässä nuorisotyössä haluamme motivoida ja tukea nuorta tekemään sellaisia valintoja, jotka ovat nuorelle ja hänen tulevaisuudelleen hyväksi.
Etsivässä nuorisotyössä tuetaan 16 – 29-vuotiaita nuoria, jotka eivät ole työelämässä, opinnoissa tai muissa palveluissa tai ovat vaarassa pudota näiden ulkopuolelle.

Me autamme nuorta yksilöllisesti hänen lähtökohtiensa, tarpeidensa ja toiveidensa mukaisesti. Työ perustuu nuoren vapaaehtoisuuteen.
Meille nuori on toimija, joka itse ratkaisee oman elämänsä haasteita ja rakentaa haluamaansa tulevaisuutta. Me olemme tässä nuoren tukena, mutta emme ratkaise haasteita nuoren puolesta, sillä nuori on itse vastuussa omasta elämästään.

Etsivän nuorisotyön palveluun voi hakeutua omatoimisesti. Myös nuoren puolesta voivat ottaa yhteyttä läheiset, viranomaiset tai muut nuoren kanssa toimivat tahot sekä yhdistyksien edustajat.
Yhteydenotto tapahtuu etsivän nuorisotyön sähköisen ilmoittamisjärjestelmän kautta:


Voit myös soittaa nuorisotyöntekijöillemme, tai lähettää sähköpostia: etsivant@porvoo.fi

Etsivä nuorisotyö

Milla Peltola

Nuorisotyöntekijä, Etsivä nuorisotyö

Jarmo Veijalainen

Nuorisotyöntekijä, Etsivä nuorisotyö

Marianne Chanth

Nuorisotyöntekijä, Etsivä nuorisotyö

Niklas Helenius

Nuorisotyöntekijä, Etsivä nuorisotyö