Kuntalaisaloitteet - Invånarinitiativ

Kaupunginhallitus esittää vuosittain lokakuun loppuun mennessä kaupunginvaltuustolle luettelon kaikista kaupungin toimintaa koskevista kuntalaisaloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. 

Voit tutustua aloitteisiin ja niihin annettuihin vastauksiin tällä sivulla. 

Lokakuun 2018 valtuuston kokouksen jälkeen sivua ei päivitetä, eli listaan ei lisätä uusia aloitteita eikä vastauksia. Tiedot esitetään vuoden ajan valtuuston esityslistan/pöytäkirjan julkaisemisen jälkeen. 

Aloitteita koskeviin tiedusteluihin vastaa kaupungin kirjaamo.

Kirjaamo


Invånarinitiativ

Stadsstyrelsen ska varje år före slutet av oktober lägga fram en förteckning för fullmäktige med alla motioner och invånarinitiativ som gäller stadens verksamhet och med de åtgärder som vidtagits med anledning av dem. 

Du kan ta del av motioner och initiativen och svaren på dem på denna sida. 

Efter fullmäktiges möte i oktober 2018 uppdateras sidan inte längre. Med andra ord tilläggs det inga nya motioner, initiativ eller svar på sidan. Uppgifterna finns framlagda i ett år från det att fullmäktiges föredragningslista/protokoll publiceras. 

Förfrågningar om motioner och initiativ besvaras av stadens registratorskontor.

Registratorskontor


Vuonna 2016 jätetyt kuntalaisaloitteet, joihin ei ole vastattu aiemmin, ja niihin nyt annetut vastaukset
År 2016 inlämnade invånarintiativ, som inte tidigare är besvarade och svaren som nu har getts på dessa

18.4.2016 Asukaspysäköinti Taidetehtaanpolulla

Liikenneinsinööri 20.10.2017

27.4.2016 Kaupungin sisääntuloväylien ulkonäkö

Kaupunkisuunnittelupäällikkö 25.10.2017

13.10.2016 Pysäköintimaksun alentaminen

Liikenneinsinööri 19.10.2018

20.10.2016 Kiinteistöveron perintä

Kiinteistöpäällikkö 19.10.2018

16.11.2016 Kenkiin kiinnitettävät liukuesteet maksutta eläkeläisille

18.11.2016 Vuoropysäköinti Lukiokadulla

Liikenneinsinööri 17.10.2017

17.11.2016 Ryhmittymiskaista Läntisellä Mannerheiminväylällä


Vuonna 2017 jätetyt kuntalaisaloitteet, joihin ei ole vastattu aiemmin, ja niihin nyt annetut vastaukset
År 2017 inlämnade invånarintiativ, som inte tidigare är besvarade och svaren som nu har getts på dessa

20.1.2017 Vanhuksille hyvä hoito ja riittävästi hoitajia

30.1.2017 Rekrytointikurssin käynnistäminen työvoimahallinnon kanssa

Apulaiskaupunginjohtaja 28.5.2018

10.2.2017 Linja-autopysäkki Läntiselle terveysasemalle

20.2.2017 Koulu- ja päiväkotikuvausten tarjouspyyntöjen keskittäminen hankintapalveluille

3.3.2017 Sisäilmakysely Porvoon kouluihin 2017

28.3.2017 Sähkökaappien ja muuntajien maalaaminen

28.3.2017 Porvoon keskusta-alueen kehittäminen

7.7.2017 Näse Juttes hus (Näse gård) till muminhus

4.9.2017 Hamarin kuntoradan ja ulkokuntoiluvälineiden uusiminen

10.9.2017 Tilannekatsaus hallituksen, valtuuston ja lautakuntien jäsenille päiväkotien ja koulujen tilanteesta

Hallintojohtaja 21.9.2017

12.9.2017 Kaupungille esteettisen kauniita istumapaikkoja

15.12.2017 Vastaus

3.10.2017 Yksi lauantainkoulupäivä peruskouluihin ja toiselle asteelle

10.11.2017 Turvallisuuden edistäminen Hamarintien loppupäässä

Kuntatekniikka 22.11.2017

13.11.2017 Liikenneympyrä-kiertoliittymä Aleksanterinkadun ja Sibeliuksenbulevardin risteykseen

Liikenneinsinööri 28.5.2018

17.11.2017 Vaihtoehtoinen jouluohjelma koululle ja päiväkodeille

17.11.2017 Liikunnan superkortin palauttaminen

14.12.2017 Turvallisuuden parantaminen suojatiellä Mansikkasuontien kohdalla

22.12.2017 Liukuesteiden hankinta 65 vuotta täyttäneelle


Vuonna 2018 jätetyt kuntalaisaloitteet ja niihin annetut vastaukset
År 2018 inlämnade invånarintiativ och svaren som har getts på dessa

17.1.2018 Katuvalot Vessöön Kurbölen kylään

9.2.2018 Juoksusuoran rakentaminen urheiluhallin ylätasanteelle

Liikuntapalvelupäällikkö 20.4.2018

17.2.2018 Lapsilla oikeus pieniin lapsiryhmiin ja kehitystä tukeviin päiväkoteihin

28.2.2018 Syrjinnästä vapaa - kaikille yhdenvertainen Porvoo

22.3.2018 Lukollisen kaapin hankkiminen Lundintaloon

21.5.2018 Koulutusta opettajille mielenterveysongelmien tunnistamiseen ja palveluihin ohjaamiseen

19.5.2018 Kokonniemen jäähallin kehittämistoimenpiteet

21.5.2018 Maksuton julkinen liikenne 80 vuotta täyttäneille

28.5.2018 Lähiliikuntapaikan ja leikkipuiston saaminen Humlatien varteen

Liikuntapaikkamestari 17.7.2018

10.5.2018 Jalkapallon talviharjoitteluolosuhteiden parantaminen

Liikuntapalvelupäällikkö 6.8.2018

5.6.2018 Luiskan tai rampin saaminen Näsinkiven näköalapaikalle

26.6.2018 Taidemuseon perustaminen Valtimontaloon

30.6.2018 Nollalinja alkoholin tarjoamiseen Porvoon kaupungin ja kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöidden järjestämissä tilaisuuksissa

15.8.2018 Lastentarhanopettajien palkkan nostaminen vastaamaan työn vaativuutta ja vastuullisuutta

15.8.2018 Peltipoliisien asentaminen kaupungin alueelle

Kuntatekniikka 17.9.2018

15.8.2018 Näsinmäentien päällystäminen