Kuntalaisaloitteet - Invånarinitiativ

Kaupunginhallitus esittää vuosittain lokakuun loppuun mennessä kaupunginvaltuustolle luettelon kaikista kaupungin toimintaa koskevista kuntalaisaloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. 

Voit tutustua aloitteisiin ja niihin annettuihin vastauksiin tällä sivulla. 

Lokakuun 2019 valtuuston kokouksen jälkeen sivua ei päivitetä, eli listaan ei lisätä uusia aloitteita eikä vastauksia. Tiedot esitetään vuoden ajan valtuuston esityslistan/pöytäkirjan julkaisemisen jälkeen. 

Aloitteita koskeviin tiedusteluihin vastaa kaupungin kirjaamo.

Kirjaamo


Invånarinitiativ

Stadsstyrelsen ska varje år före slutet av oktober lägga fram en förteckning för fullmäktige med alla motioner och invånarinitiativ som gäller stadens verksamhet och med de åtgärder som vidtagits med anledning av dem. 

Du kan ta del av motioner och initiativen och svaren på dem på denna sida. 

Efter fullmäktiges möte i oktober 2019 uppdateras sidan inte längre. Med andra ord tilläggs det inga nya motioner, initiativ eller svar på sidan. Uppgifterna finns framlagda i ett år från det att fullmäktiges föredragningslista/protokoll publiceras. 

Förfrågningar om motioner och initiativ besvaras av stadens registratorskontor.

Registratorskontor


Vuonna 2016 jätetyt kuntalaisaloitteet, joihin ei ole vastattu aiemmin, ja niihin nyt annetut vastaukset
År 2016 inlämnade invånarintiativ, som inte tidigare är besvarade och svaren som nu har getts på dessa

16.11.2016 Kenkiin kiinnitettävät liukuesteet maksutta eläkeläisille

Vs.palvelujohtaja - vs. kehittämisjohtaja 18.9.2019     

17.11.2016 Ryhmittymiskaista Läntisellä Mannerheiminväylällä


Vuonna 2017 jätetyt kuntalaisaloitteet, joihin ei ole vastattu aiemmin, ja niihin nyt annetut vastaukset
År 2017 inlämnade invånarintiativ, som inte tidigare är besvarade och svaren som nu har getts på dessa

20.1.2017 Vanhuksille hyvä hoito ja riittävästi hoitajia

10.2.2017 Linja-autopysäkki Läntiselle terveysasemalle

20.2.2017 Koulu- ja päiväkotikuvausten tarjouspyyntöjen keskittäminen hankintapalveluille

3.3.2017 Sisäilmakysely Porvoon kouluihin 2017

28.3.2017 Sähkökaappien ja muuntajien maalaaminen

28.3.2017 Porvoon keskusta-alueen kehittäminen

7.7.2017 Näse Juttes hus (Näse gård) till muminhus

4.9.2017 Hamarin kuntoradan ja ulkokuntoiluvälineiden uusiminen

3.10.2017 Yksi lauantainkoulupäivä peruskouluihin ja toiselle asteelle

17.11.2017 Vaihtoehtoinen jouluohjelma koululle ja päiväkodeille

17.11.2017 Liikunnan superkortin palauttaminen

14.12.2017 Turvallisuuden parantaminen suojatiellä Mansikkasuontien kohdalla

22.12.2017 Liukuesteiden hankinta 65 vuotta täyttäneelle

Vs. palvelujohtaja 28.11.2018


Vuonna 2018 jätetyt kuntalaisaloitteet, joihin ei ole vastattu aiemmin, ja niihin nyt annetut vastaukset
År 2018 inlämnade invånarintiativ, som inte tidigare är besvarade och svaren som nu har getts på dessa

17.1.2018 Katuvalot Vessöön Kurbölen kylään

17.2.2018 Lapsilla oikeus pieniin lapsiryhmiin ja kehitystä tukeviin päiväkoteihin

28.2.2018 Syrjinnästä vapaa - kaikille yhdenvertainen Porvoo

22.3.2018 Lukollisen kaapin hankkiminen Lundintaloon

21.5.2018 Koulutusta opettajille mielenterveysongelmien tunnistamiseen ja palveluihin ohjaamiseen

19.5.2018 Kokonniemen jäähallin kehittämistoimenpiteet

21.5.2018 Maksuton julkinen liikenne 80 vuotta täyttäneille

Liikenneinsinööri 31.10.2018

5.6.2018 Luiskan tai rampin saaminen Näsinkiven näköalapaikalle

26.6.2018 Taidemuseon perustaminen Valtimontaloon

30.6.2018 Nollalinja alkoholin tarjoamiseen Porvoon kaupungin ja kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöidden järjestämissä tilaisuuksissa

15.8.2018 Lastentarhanopettajien palkkan nostaminen vastaamaan työn vaativuutta ja vastuullisuutta

15.8.2018 Näsinmäentien päällystäminen

Kuntatekniikkapäällikkö 11.3.2019

19.9.2018 Raatihuoneen toripaikkojen vuokraukset

Kuntatekniikkapäällikkö 18.1.2019

27.9.2018 Esteetön puisto Porvooseen

15.10.2018 Yhteisen urheiluseurafoorumin järjestäminen

Liikuntapalvelupäällikkö 18.10.2019

23.10.2018 Kiinteistöveron puolittaminen omakotitalon rakentajille

5.11.2018 Erityisuimakortin laajentaminen koskemaan myös avustajia

12.11.2018 Kaupunkilaisten käyttöön pari vuokrattavaa soutuvenettä-perämoottorivenettä

12.11.2018 Tarkastustoimiston perustaminen tarkastuslautakunnan alaisuuteen

19.11.2018 Liikenneturvallisuuden lisääminen Vanhassa Porvoossa

11.12.2018 Luonnonsuojelualueen perustaminen Porvoon Gammelbackan metsään


Vuonna 2019 jätetyt kuntalaisaloitteet ja niihin annetut vastaukset
År 2019 inlämnade invånarintiativ och svaren som har getts på dessa

7.1.2019 Kaupunkiliikenteen kehittäminen Porvoon sairaalan ja terveyskeskuksen välillä

Liikenneinsinööri 22.2.2019

12.3.2019 Vammaisneuvoston kehittäminen

18.3.2019 Autismiluokan perustaminen

4.4.2019 Vanhan Porvoon liikenneturvallisuuden kehittäminen

Liikenneinsinööri 9.5.2019

8.5.2019 Övikin leirikeskuksen myyminen Uudenmaan virkistysalueyhdistykselle

9.5.2019 Porvoon kaupunki reilun kaupan ry:n jäseneksi

23.5.2019 Porvoon torin elävöittäminen

24.6.2019 Maksuttomia kokous- ja tapaamistiloja eläkeläisjärjestöille ja -kerhoille

14.8.2019 Aluen siistiminen Rauhankadulta Kaivokadun pysäköintipaikalle johtavalla alueella