• Kuulutukset
4.12.2020 14:15
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus UUDELY/13560/2020 Ilmoitus ruoppaus- ja niittotyöstä Asia Vesilain 2 luvun 6 §:n mukainen ilmoitus ...

1.12.2020 12:45
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus UUDELY/13181/2020 Ilmoitus ruoppaus- ja niittotyöstä Asia Vesilain 2 luvun 6 §:n mukainen ilmoitus ...

30.11.2020 12:05
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointia täydennetty: muutoksista voi ...

18.11.2020 14:00
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus UUDELY/11336/2020 Pilaantuneen maaperän puhdistaminen osoitteessa Muovintie 19, Porvoo Lue ...

18.11.2020 10:45
Aluehallintovirasto ESAVI/25216/2018 ESAVI/44657/2019 Ympäristösuojelulain mukaiset päätökset Hakija Sibbo Skyttegille ry Lue ...

2.11.2020 8:00
UUDELY/11528/2020 Asia Tiedoksi antaminen ja tiedottaminen sekä mielipiteiden esittäminen Uudenmaan aluetta koskevista ...