• Kuulutukset
24.5.2019 8:00
AsiaOy Avovire Ab on toimittanut Porvoon ympäristönsuojeluun ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen ...

24.5.2019 8:00
AsiaTirmo Skärgårdscenter AB - Tirmo Saaristokeskus Oy on toimittanut Porvoon ympäristönsuojeluun ...

23.5.2019 8:00
Viranhaltijapäätökset/Kaupunkikehitys, maankäyttöinsinööri § ...

23.5.2019 8:00
Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen kokouksessa 20.5.2019 tehty päätös § 172, Jokilaakson koulun (Kerkkoon koulu) ...

23.5.2019 8:00
Viranhaltijapäätökset/Kaupunkikehitys, tonttipäällikkö § ...

22.5.2019 14:15
Viranhaltijapäätökset/Toimistosihteeri Porvoon kaupungin asuntotoimen toimistosihteerin päätökset n:rot 5 - 7 ...

22.5.2019 12:20
Suomenkielinen koulutusjaosto Suomenkielisen koulutusjaoston kokouksessa 9.4.2019 laadittu pöytäkirja on nähtävänä ...

22.5.2019 8:00
Seuraava asumispalveluiden vs. palvelupäällikön tekemä viranhaltijapäätös on yleisesti ...

22.5.2019 8:00
Ympäristönsuojelupäällikön päätös nro 11/2019 pidetään yleisesti nähtävillä ...

22.5.2019 8:00
Kaupunginhallituksen pöytäkirja 6.5.2019 Kaupunginhallituksen kokouksessa 6.5.2019 laadittu pöytäkirja on ...