• Kuulutukset
17.6.2019 8:00
Seuraavat vanhus- ja vammaispalveluiden vs. palvelujohtajan viranhaltijapäätös on nähtävänä ajalla 17.6.2019 ...

17.6.2019 8:00
 Seuraavat viranhaltijapäätökset ovat yleisesti nähtävänä 17.6–1.7.2019 Porvoon kaupungin ...

14.6.2019 8:00
Seuraavat apulaiskaupunginjohtajan viranhaltijapäätökset ovat yleisesti nähtävänä kaupungintalossa 14.6. - ...

13.6.2019 8:00
Kaupunginhallituksen kokouksessa 27.5.2019 laadittu pöytäkirja on nähtävänä Porvoon kaupungin verkkosivuilla 13. ...

13.6.2019 8:00
Viranhaltijapäätökset/Kaupunkikehitys, tonttipäällikkö § ...

13.6.2019 8:00
Viranhaltijapäätökset/Kaupunkikehitys, maankäyttöinsinööri § ...

12.6.2019 9:32
Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Liikelaitos Porvoon tilapalveluiden johtokunnan pöytäkirja 14.5.2019 on yleisesti ...

11.6.2019 8:00
Kaupunginhallituksen pöytäkirja 20.5.2019 Kaupunginhallituksen kokouksessa 20.5.2019 laadittu pöytäkirja on ...

11.6.2019 8:00
Pöytäkirja liikelaitos Porvoon veden johtokunnan 24.05.2019 pitämästä kokouksesta on yleisesti ...

11.6.2019 8:00
Vs kotihoidon palvelupäällikkö Krister Lindmanin viranhaltijapäätökset § 15/2019 ja § 16/2019 ...