• Kuulutukset
16.8.2019 8:00
Liikelaitos Porvoon tilapalveluiden johtokunnan pöytäkirja 13.8.2019 on yleisesti nähtävänä 19.8. – 1.9.2019 ...

15.8.2019 8:00
Seuraavat viranhaltijapäätökset ovat yleisesti nähtävänä 15.–29.8.2019Porvoon kaupungin palvelupiste ...

15.8.2019 8:00
§ 57 Omakotitontin luovutuspäätöksen muuttaminen ja voimassaoloajan jatkaminen, ...

13.8.2019 8:00
Porvoon kaupungin asuntotoimen toimistosihteerin päätökset n:rot 11 - 18 pidetään yleisesti ...

12.8.2019 8:00
Suomenkielisen koulutusjaoston kokouksessa 6.6.2019 laadittu pöytäkirja on nähtävänä ...

12.8.2019 8:00
ESAVI/19594/2019 Ympäristölupahakemus Hakija: Neste Oyj Asia: Porvoon jalostamon kattiloiden K1 ja K2 ympäristöluvan ...

8.8.2019 8:00
Pöytäkirja johtavan rakennustarkastajan sekä rakennustarkastajan tekemistä päätöksistä 7.8.2019 ...

8.8.2019 8:00
Seuraava Porvoon kaupungin toimitilajohtajan viranhaltijapäätös on yleisesti nähtävänä 8.-21.8.2019 ...

7.8.2019 8:00
Hallintojohtajan viranhaltijapäätös 24.6.2019 § 8 on nähtävänä Porvoon kaupungin verkkosivuilla ...

2.8.2019 8:00
ESAVI/2341/2017 Ympäristösuojelulain mukainen päätös Hakija Porvoon kaupunki, kuntatekniikka Asia ...