• Kuulutukset
18.6.2019 8:00
Vs kotihoidon palvelupäällikkö Krister Lindmanin viranhaltijapäätös § 17/2019 lähihoitajan valinta ...

18.6.2019 8:00
Kaupunginjohtaja 20/2019 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ohjausryhmän kokoonpanon päivitys21/2019 Laskujen ...

17.6.2019 8:07
UUDELY/1537/2019 Uudenmaan elinkeinö- liikenne ja ympäristökeskus on antanut 14. päivänä kesäkuuta 2019 ...

17.6.2019 8:00
 Seuraavat viranhaltijapäätökset ovat yleisesti nähtävänä 17.6–1.7.2019 Porvoon kaupungin ...

17.6.2019 8:00
Seuraavat vanhus- ja vammaispalveluiden vs. palvelujohtajan viranhaltijapäätös on nähtävänä ajalla 17.6.2019 ...

14.6.2019 8:00
Seuraavat apulaiskaupunginjohtajan viranhaltijapäätökset ovat yleisesti nähtävänä kaupungintalossa 14.6. - ...

14.6.2019 8:00
Asemakaavaluonnos nähtävänä AK 443 Kuninkaanportti eteläinen alue Asemakaavalla tutkitaan Kuninkaanportin kaupallisen alueen laajentamista ...

13.6.2019 8:00
Viranhaltijapäätökset/Kaupunkikehitys, maankäyttöinsinööri § ...

13.6.2019 8:00
Pöytäkirja johtavan rakennustarkastajan, rakennustarkastajien sekä LVI-tarkastajan tekemistä päätöksistä ...

13.6.2019 8:00
Viranhaltijapäätökset/Kaupunkikehitys, tonttipäällikkö § ...