Laskutus

Laskut sähköisesti kaupungille

Porvoon kaupunki vastaanottaa ensisijaisesti verkkolaskuja.

Verkkolaskuosoite

Porvoon kaupunki: OVT-tunnus 0037106151210
Liikelaitos Porvoon vesi: OVT-tunnus 0037106151210021
Liikelaitos Kuninkaantien työterveys: OVT-tunnus 0037106151210022
Liikelaitos Porvoon tilapalvelut: OVT-tunnus 0037106151210023
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos: OVT-tunnus 0037106151210041

Operaattorina toimii CGI

CGI operaattoritunnus: 003703575029
Y-tunnus: 1061512-1

Laskutusosoite

Porvoon kaupunki
Ostolaskut
PL 23
06101 Porvoo

Merkki

Yksikön nimi ja tilaajan nimi

Lisätiedot

Verkkolaskutukseen liittyviin kysymyksiin vastaa kirjanpitäjä Jutta Berg, jutta.berg@porvoo.fi

Myyntilasku kaupungilta

Porvoon kaupunki tarjoaa sähköisiä laskuja asiakkailleen. Laskut lähetetään Finvoice-muodossa ja operaattorina toimii CGI Oyj.

Yritysasiakas

Yrityksen tai muun yhteisön, joka haluaa vastaanottaa laskuja sähköisesti Porvoon kaupungilta, tulee ilmoittaa tästä Porvoon kaupungin hallintopalvelukeskukseen, kristina.ruotsalainen@porvoo.fi

Henkilöasiakas

Kaupunki voi lähettää laskut kuluttaja-asiakkaille joko e-laskuna, suoramaksuna tai paperilaskuna. Asiakas voi itse valita missä muodossa hän haluaa vastaanottaa laskunsa. Asiakas voi aktivoida palvelun maksaessaan laskunsa verkkopankin kautta. Asiakkaan pankki voi auttaa palveluun liittyvissä kysymyksissä.

E-lasku

Voit tehdä e-laskusopimuksen useimmista Porvoon kaupungin laskuista. E-lasku toimitetaan suoraan omaan verkkopankkiisi, josta sen maksaminen käy helposti. Laskua ei veloiteta pankkitililtä ilman hyväksymistäsi. Jos haluat, voit kuitenkin valita laskulle automaattihyväksynnän. E-laskussa on kaikki samat tiedot ja erittelyt kuin paperilaskussa. E-laskusopimus tehdään oman pankin kanssa, verkkopankin kautta. Kun sopimus on tehty, pankki ilmoittaa sopimuksesta Porvoon kaupungille.

Suoramaksu

Asiakkaalle suoramaksu toimii kuten suoraveloitus, eli asiakas saa postitse tiedon laskusta ja pankki veloittaa maksun automaattisesti asiakkaan tililtä eräpäivänä. Suoramaksu palvelee parhaiten niitä asiakkaita, joilla ei ole käytössään verkkopankkia. Voit tehdä suoramaksu-sopimuksen useimmista Porvoon kaupungin laskuista. Suoramaksusopimus tehdään oman pankin kanssa. Kun sopimus on tehty, pankki ilmoittaa sopimuksesta Porvoon kaupungille.

Paperilasku

Paperilaskusta ei tarvitse tehdä erillistä sopimusta Porvoon kaupungin kanssa, vaan paperilasku tulee automaattisesti niille asiakkaille, joilla ei ole e-lasku- tai suoramaksusopimusta. Asiakas voi halutessaan ohjata paperilaskunsa postin tarjoamaan Netposti-palveluun tekemällä sopimuksen postin kanssa. Netposti ei ole Porvoon kaupungin tarjoama palvelu, eikä posti ilmoita asiakkaiden kanssa tekemistään sopimuksista Porvoon kaupungille.

Lisätiedot

Lisätietoja Porvoon kaupungin eri laskutusvaihtoehdoista antaa laskentasihteeri Kristina Ruotsalainen: kristina.ruotsalainen@porvoo.fi