Muut tukimuodot

Tukiopetus

Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muuten tarvitsee lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta.

Tukiopetus tulee aloittaa heti, kun oppimiseen liittyvät vaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Tukiopetusta annetaan oppilaan omassa koulussa.

Tulkitsemis- ja avustajapalvelut

Tulkitsemis- ja avustajapalveluiden tarkoituksena on taata oppilaalle oppimisen ja koulunkäynnin perusedellytykset ja mahdollisimman esteetön oppimisympäristö.

Porvoossa tulkitsemis- ja avustajapalveluita tarjoavat koulunkäynninohjaajat, jotka avustavat yksittäistä oppilasta tai kokonaisia opetusryhmiä. Oppilaan ohjaustarvetta arvioidaan tapauskohtaisesti oppilaan huoltajien, opettajien ja oppilashuollon ammattihenkilöstön kanssa.

Erityiset apuvälineet

Oppilas voi tarvita opiskelunsa tueksi erityisiä apuvälineitä esimerkiksi fyysiseen tarpeeseen tai oppimisen erityistarpeisiin liittyen. Tällöin käytetään esimerkiksi erilaisia tietoteknisiä sovelluksia, äänikirjoja tai opetuksen havainnollistamisvälineitä.

Oppilaan apuvälinetarvetta arvioidaan tapauskohtaisesti oppilaan huoltajien, opettajien ja oppilashuollon ammattihenkilöstön kanssa.