Joustava perusopetus

Joustava perusopetus eli JOPO on tarkoitettu niille 7–9-luokkien oppilaille, joilla on alisuoriutumista ja heikko opiskelumotivaatio tai joita muilla tavoin uhkaa syrjäytyminen jatkokoulutuksesta ja työelämästä.

Suomenkielisille 9-luokkaisille oppilaille suunnattu joustavan perusopetuksen luokka, Ammattiysi, toimii Porvoon ammattiopiston Amiston tiloissa. Kymmenen oppilaan luokkaa opettaa erityisluokanopettaja apunaan koulunkäynnin ohjaaja. Ammattiysin oppilaat opiskelevat jaksoittain Porvoon ammattioppilaitoksen heille räätälöimiä aineita ammatillisen opettajan johdolla.

Minin on Strömborska skolanissa oleva ruotisinkielisille oppilaille tarkoitettu joustavan opetuksen luokka, jossa voi olla enintään 10 oppilasta. Luokkaa ohjaa vastuuopettaja apunaan koulunkäynnin ohjaaja sekä tarvittaessa tuntiopettaja. Minin periaatteena on, että luokkamuotoista opetusta on normaalia vähemmän, minkä sijaan oppilaalla on työssäoppimista noin 30 päivää vuodessa.

Lisätietoa: Linnajoen koulun rehtori Päivi Outinen ja Strömborgska skolan rehtori Carola Wiksten.