Taiteen perusopetus

Porvoossa taidealojen oppilaitokset tarjoavat arkkitehtuurin, audiovisuaalisen taiteen, kuvataiteen, käsityön, musiikin, sanataiteen, tanssi- ja teatteritaiteen perusopetusta.

Opetus on suunnattu ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Myös aikuisille on opetusta. Opintojaksojen pituudet vaihtelevat lyhytkursseista koko lukuvuoden kestäviin opintoihin. Lisätietoja saat suoraan oppilaitoksista.