Työllisyyden kuntakokeilu

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyvät 1.3.2021 ja päättyvät 30.6.2023. Kokeilun aikana määrätyt valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävät siirretään kuntien tehtäviksi. Porvoo on mukana kuntakokeilussa. 

Työllisyyden kuntakokeilun tavoitteena on edistää nykyistä tehokkaammin työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen tai muihin palveluihin pääsyä sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeilut mahdollistavat nykyistä paremmin yhteen sovitetut työllisyys-, sosiaali- ja terveyspalvelut asiakkaan hyväksi. 

Kuntakokeilun asiakkaita ovat kaikki Porvoossa asuvat:

  1. työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan
  2. alle 30-vuotiaat riippumatta siitä, saavatko he työmarkkinatukea, työttömyyspäivärahan peruspäivärahaa vai ansiopäivärahaa
  3. vieraskieliset ja maahanmuuttajat iästä ja työttömyyteensä liittyvästä etuudesta riippumatta

TE-toimisto ohjaa asiakkaat eteenpäin

TE-toimisto ilmoittaa kaikille siirtyville asiakkaille siirrosta henkilökohtaisesti kirjeellä, eikä siirtyminen edellytä asiakkaalta toimenpiteitä. 

Kokeilun aikana työnhakija ilmoittautuu normaalisti TE-toimistoon, joka ohjaa kuntakokeilun piiriin kuuluvat asiakkaat kunnan asiakkaiksi. Asiakkuus kestää koko kuntakokeilun ajan.

Omavalmentaja työnhaun tueksi

Kuntakokeilun asiakas saa itselleen omavalmentajan, joka ohjaa eteenpäin palveluihin. Kunnan palvelut ovat käytettävissä kuntakokeilun asiakkaille ja niihin voi edelleen hakeutua myös suoraan. Kunnan palvelut ovat myös saatavilla niille TE-toimiston asiakkaille, jotka eivät ole kuntakokeilun asiakkaita.

TE-toimistolle jää kuntakokeiluun siirtyvien asiakkaiden osalta joitakin tehtäviä, kuten työttömyysturvaa koskevia lausuntoja.

Miten ilmoittaudun työnhakijaksi? 

Työnhaku alkaa ilmoittautumalla TE-toimistoon Oma asioinnin kautta, josta sinut ohjataan kuntakokeilun asiakkaaksi. 

Ilmoita mahdollisista muutoksista aina Oma asioinnin kautta:

  • Jos yhteystiedot muuttuvat tai tilanteesi muuttuu esim. aloitat työt tai opinnot
  • Haluat jättää yhteydenottopyynnön omalle työntekijällesi

Ilmoittaudu työnhakijaksi (lomake)

Mitä tapahtuu, jos muutan kokeilun aikana toiseen kuntaan?

Työllisyyden kuntakokeilussa on mukana useita kuntia. Jos muutat kuntaan, joka ei ole mukana työllisyyden kuntakokeilussa, asiakkuutesi siirtyy takaisin TE-toimistolle. Muussa tapauksessa siirryt uuden kotikuntasi kokeilun asiakkaaksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta löydät kaikki työllisyyden kuntakokeiluun osallistuvat kunnat.