Vammaisneuvosto

Porvoon vammaisneuvosto on toiminut vuodesta 1983 ja on Suomen vanhin vammaisneuvosto. Se on vammaisuuteen liittyvien asioiden asiantuntijaelin.

Tehtävät

Seuraa vammaisten kuntalaisten

 • tarpeita ja toiveita
 • perusoikeuksien toteutumista

Järjestää

 • koulutusta ja tiedotusta vammaisasioista
 • toimintaa Kansainvälisenä vammaisten päivänä 3.12.

Osallistuu kaupungin

 • esteettömyyskartoituksiin
 • vammaispoliittisen ohjelman laatimiseen
 • erityisliikunnan suunnitteluun
 • liikennesuunnittelutyöryhmään
 • osallistuu valtakunnallisen vammaisneuvoston tapahtumiin

Vammaisneuvosto voi tehdä

 • aloitteita
 • esityksiä
 • antaa lausuntoja asioista, joilla on merkitystä eri tavoin vammaisille kuntalaisille

Vammaisneuvoston tehtävä on

 • edistää ja seurata kunnallishallinnon eri alojen toimintaa vammaisten kannalta
 • edistää vammaisten, vammaisyhdistysten ja viranomaisten välistä yhteistyötä