541 Liityntäpysäköinti ja ABC, luonnosvaihe

Asemakaavaluonnos oli nähtävillä 7.11.- 9.12.2019

asemakaavaluonnos

havainnekuva

selostus liitteineen