Ajoneuvon siirtäminen

Pysäköity ajoneuvo voidaan siirrättää lähialueelle tai varastoon jos:

  • se on pysäköity säännösten vastaisesti
  • se aiheuttaa haittaa katualueen kunnossa-, puhtaanapito, korjaus- tai rakennustyölle
  • se aiheuttaa haittaa tiealueella järjestettävälle tapahtumalle
  • se on kunnon tai muiden ulkoisesti havaittavien seikkojen perusteella hylätty
  • se ei ole liikennekäytössä
  • romuajoneuvoa ei ole toimitettu asianmukaiseen vastaanottopaikkaan
  • ajoneuvoa ei korjata pois onnettomuuspaikalta

Ajoneuvo siirretään aikaisintaan kahden vuorokauden kuluttua säännöksen vastaisen pysäköinnin alkamisesta. 

Pysäköintikielto katualueen kunnossapidon vuoksi merkitään vähintään kahta vuorokautta ennen työn aloittamista siirtokehotus-liikennemerkillä. 

Siirto varastoon tehdään aikaisintaan kaksi vuorokautta siirtokehotuksen asettamisesta ajoneuvoon.

Poliisi tai kaupunki voivat siirrättää ajoneuvon viipymättä jos:

  • sen pysäköinnistä aiheutuu vaara liikenneturvallisuudelle
  • pysäköinti aiheuttaa huomattavaa haittaa tien käytölle
  • se on pysäköity pelastuslain vastaisesti

Kaupunki voi siirrättää ajoneuvon yksityiseltä alueelta tai maastosta kiinteistön omistajan tai haltijan perustellusta pyynnöstä. Virka-apupyynnön tekijä korvaa siirtojärjestelyistä, siirtämisestä, säilyttämisestä ja hallinnoinnista aiheutuneet kustannukset. 

Voit ilmoittaa hylätystä ajoneuvosta sähköisen asiointipalvelun kautta. Mikäli ajoneuvo on yleisellä alueella palvelu on maksuton.

Siirretyn ajoneuvon lunastaminen

Jos ajoneuvon omistaja tai haltija ei nouda varastoon siirrettyä ajoneuvoa 60 vuorokauden kuluessa siitä, kun hänen katsotaan todistettavasti saaneen tiedon siirtopäätöksestä, siirtyy ajoneuvo kaupungin omistukseen.

Talteen otettuja autoja ei myydä ulkopuolisille. Ainoastaan auton omistajalla on mahdollisuus lunastaa auto takaisin maksettua siirto- ja varstokustannukset.