Ajoneuvon siirtäminen

Laki ajoneuvon siirtämisestä

Pysäköity ajoneuvo voidaan siirrättää lähialueelle tai varastoon

Ajoneuvoja voidaan siirtää Laki ajoneuvojen siirtämisestä mukaan jos se esimerkiksi haittaa kadun kunnossapitoa, rakennustöitä, ei ole tosiasiallisessa liikennekäytössä tai luokitellaan romuksi. Myös jos ajoneuvo aiheuttaa vaaraa liikenneturvallisuudelle tai merkittävää haittaa tien käytölle, sitä voidaan siirtää.

Tiellä tehtävästä työstä ilmoitetaan siitokehotusmerkeillä vähintään kaksi vuorokautta ennen ajankohtaa.

Jos ajoneuvo on pysäköity virheellisesti, sitä voidaan siirtää kaksi vuorokautta virheellisen pysäköinnin alkamisesta.

Voit ilmoittaa hylätystä ajoneuvosta sähköisen asiointipalvelun kautta. Mikäli ajoneuvo on yleisellä alueella palvelu on maksuton.

Korvaus siirtokustannuksista

Siirtokustannuksista vastaa ajoneuvon omistaja tai haltija. Siirrosta veloitamme 90 €. Lähisiirto on kuitenkin maksuton, jos ajoneuvo on ollut pysäköitynä ennen siirtokehotusmerkkijen asettamista tai merkkejä/ilmoitusta ei ole käytetty.

Lähisiirroista koskevista asioista voi tiedustella numerosta 040 489 1975.