Arvokkaat maisema-alueet

Arvokkaat maisema-alueet edustavat parhaiten säilyneitä ja tyypillisimpiä maaseudun kulttuurimaisemia. Niiden arvo perustuu muun muassa hoidettuun viljelymaisemaan, vanhaan rakennuskantaan ja monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon.

Ympäristöministeriön valtakunnallisesti arvokkaiksi luokittelemia maisema-alueita on yhteensä 150. Porvoosta Orimattilaan ulottuva osa Porvoonjokilaaksoa on luokiteltu yhdeksi näistä valtakunnallisesti arvokkaista maisemakokonaisuuksista.

Ympäristöministeriö on luokitellut Porvoosta kahdeksan arvokasta perinnemaisemaa, jotka ovat alkutuotannon tai muiden varhaisten elinkeinojen muovaamia maisematyyppejä. Perinnemaisemat voidaan jakaa edelleen perinnebiotooppeihin ja rakennettuihin perinnemaisemiin.

  • Porvoonjokilaakso, yksi Suomen kansallismaisemista
  • Treksilä, vanha kartano- ja koskimiljöö, Mustijoen viljelylaakso
  • Londböle, perinteinen itäuusimaalainen ryhmäkylä
  • Ylike, perinteinen ja omaleimainen itäuusimaalainen ryhmäkylä
  • Pellingin Söderby, aito saaristokylä
  • Pirttisaari, perinteinen ja eheä saaristolaismaisema
  • Onasviken, vanhan kulttuurin muovaama suojaisa merenlahti
  • Söderskär, lintuluotojen ympäröimä luotsi- ja majakkasaari
  • Andersholmen, vanha saariston kalastajatila