Siirry sisältöön

Uutiskirjeen tietosuojaseloste

Kaupunkimarkkinoinnin uutiskirjeet

Rekisterinpitäjä:

Porvoon kaupunki
Raatihuoneenkatu 9, 06100 Porvoo

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Raila Lassila

Markkinointi- ja asiakaspalvelupäällikkö

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Porvoon kaupungin kaupunkimarkkinoinnin uutiskirjeiden jakelu. Uutiskirjeessä viestitään tilaajille ajankohtaisia asioita, tiedotteita ja tapahtumia.

Henkilörekisterin tietosisältö

Etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tilaajan sähköpostiosoite tallennetaan uutiskirjeen jakelulistaan tilaajan suostumuksen perusteella. Tilaaja voi poistua listalta uutiskirjeessä olevan peruutuslinkin kautta. Tiedot poistetaan rekisteristä, mikäli tilaajan sähköpostiosoite ei ole enää käytössä.

Tietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään palvelussa, kunnes tilaaja itse peruuttaa uutiskirjeen tilauksen tai pyytää kirjallisesti poistamaan tiedot. Tiedot poistetaan, mikäli uutiskirjeiden lähettäminen lopetetaan.

Tietojen käsittelijät ja rekisterin suojauksen periaatteet

Tilaajan tietoja käsittelevät Porvoon kaupungin organisaatiossa uutiskirjeitä tekevät henkilöt. Tietoja käsiteltäessä ei synny manuaalista aineistoa. Sähköistä rekisteriä käsittelevät ne henkilöt, joilla on siihen henkilökohtainen käyttöoikeus. Rekisterin käyttöön tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Tilaajalla on oikeus osoittaa Porvoon kaupungille tietopyyntö kaupungin ylläpitämiin henkilörekistereihin.

Kaupungin palvelupiste Kompassista voi noutaa paperisen lomakkeen. Lomake tulee palauttaa täytettynä Kompassiin joko henkilökohtaisesti tai sähköpostilla kirjaamo@porvoo.fi. Mainitse pyynnössä Porvoon kaupungin kaupunkimarkkinoinnin uutiskirjeen nimi.

Suostumuksen peruutus tietojen käyttöön ja tietojen poistaminen

Tilaaja voi poistaa tilaajatietonsa milloin tahansa peruuttamalla tilauksen lähetetystä uutiskirjeestä löytyvästä peruutuslinkistä tai kirjallisesti Porvoon kaupungille.