Siirry sisältöön

AK 562 Kuninkaanportti, Harabackankatu

Asemakaavan luonnos on nähtävillä 21.3. – 26.4.2024

Asemakaavan päivittämisellä tavoitellaan Kuninkaanportin kaupallisen alueen maankäytön kehittämistä yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on mahdollistaa sujuvasti toteutettavissa olevia liike- ja toimitila korttelialueita, jotka tuottavat elinvoimaisia kaupallisia palveluita ja työpaikkoja Porvooseen. Tarkoitus on päivittää suunnittelualueen kaavamerkinnät ja määräykset ajantasaisen maankäyttö- ja rakennuslain kaupan ohjauksen mukaisiksi. Tavoitteena on myös ottaa huomioon ja estää mahdollisuuksien mukaan maisemallisten arvojen heikkeneminen pohjoiseen sekä parantaa ja selkeyttää alueen hulevesien käsittelyn tilavarauksia ja viivytyksen mahdollisuuksia. Asemakaavalla on tavoitteena ohjata rakentamista laatutasoltaan alueelle sopivaksi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja saada kaupan alueelle toteutumaan vehreyttä ja puuistutuksia.

Materiaali