Siirry sisältöön

AK 570 Gammelbacka, Peipon koulu

Luonnoksen nähtävilläoloaika 19.6.-9.8.2024.

Gammelbacka, Peipon koulu -nimisen kaavatyön tavoitteena on mahdollistaa uuden alakoulun rakentaminen. Lisäksi kaavan tavoitteena on antaa Gammelbackan kartanon vanhoille lehmuskujanteille suojelumääräys ja ratkaista läpiajon aiheuttamaa haastetta puistossa sekä laajan pysäköintikentän aiheuttamaa ongelmaa keskustan miljöökuvassa. Tavoitteena on ratkaista koulun toimintaan liittyvä pysäköinti niin, että pysäköintipaikat ovat kouluajan ulkopuolella tehokkaasti käytössä ja palvelevat lähiympäristön puistoihin ja palveluihin liittyvää toimintaa.

Luonnosvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos sekä muu valmistelumateriaali pidetään nähtävänä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti 19.6.-9.8.2024 kaupungin internetpalvelussa. Kaavamuutos on nähtävillä palvelupiste Kompassissa, Rihkamatori B, arkisin klo 9-15, paitsi juhannusaattona 21.6.

Kaikille avoin keskustelutilaisuus kaavaluonnoksesta on Gammelbackan monitoimitalolla keskiviikkona 26.6 kello 15.00-18.00. Tervetuloa!

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä kaavaluonnoksesta. Mahdolliset mielipiteet pyydetään jättämään tai lähettämään kirjallisina palvelupiste Kompassiin, Rihkamatori B, katutaso (PL 23, 06101 Porvoo, kirjaamo@porvoo.fi) 9.8.2024 klo 15.00 mennessä. Kuoreen tai viestikenttään merkintä ”AK 570 Gammelbacka, Peipon koulu”.

Luonnosvaiheen aineistoja