Siirry sisältöön

Luonnonmukainen rantapuisto asemakaavoituksessa

Länsirannan eteläosaan on suunniteltu luonnonmukainen rantapuisto. Luonnonmukainen rantapuisto suunniteltiin asemakaavoituksen aikana (kaavamerkintä, VL-8 luonnonmukaisesti kehitettävä lähivirkistysalue). Tämä tarkoittaa, että jokilaakson tulvaniityt on kehitettävä pääosaltaan avoimina luonnonmukaisina niittyinä. Tulvatasanteen metsiköt on kehitettävä luonnonmukaisina tervaleppäluhtina, jalopuumetsiköinä ja hieskoivikkoina.

Rakentaminen ja kunnossapito kiertotalouden periaatteiden mukaisesti

Luonnonmukaisen rantapuiston rakentaminen tehtiin maa-ainesten kiertotalouden periaatteen mukaisesti uusiomaa-aineksista. Alueelle sijoitettiin Porvoonjoen pohjasta kaivettuja puhtaita sedimenttejä. Tukirakenteet on rakennettu Porvoon kaupungin maarakennustyömailta kaivetuista ylijäämämaista. Maanpinnan tasaukset on laskettu niin, että jokivesi pääsee tulvimaan puistoon, mikä ylläpitää rantakasvillisuutta. Alueen kasvillisuus pitää pintamaan hienoaineksen paikoillaan. Puistoalueen kunnossapito suunnitellaan myös kestävän ympäristönhoidon periaatteiden mukaisesti hoidettavaksi.