Hoppa till innehåll

Naturenlig strandpark vid detaljplanläggning

I den södra delen av västra åstranden har planerats en naturenlig strandpark. Den naturenliga strandparken planerades samtidigt med detaljplanläggningen (planbeteckning VL-8, Område för närrekreation som utvecklas naturenligt). Detta betyder att svämängarna i ådalen ska huvudsakligen utvecklas som öppna ängar i naturtillstånd. Skogsdungarna på översvämningsplatån ska utvecklas som strandängar med klibbalar, dungar med ädla träd och dungar med glasbjörkar.

Anläggande och underhåll enligt den cirkulära ekonomins principer

Den naturenliga strandparken anlades av återvunnet material enligt principerna för cirkulär ekonomi av marksubstans. I området placerades rena sediment som grävdes upp från Borgå ås botten. I stödkonstruktionerna användes överskottsjord från Borgå stads jordbyggnader. Marken har jämnats ut så att åvattnet kan stiga till parken, vilket upprätthåller strandvegetationen. Växtligheten i området håller ytjordens finmaterial på sin plats. Underhållet av parken planeras så att den görs enligt principerna för hållbar miljövård.