Siirry sisältöön

Vapautus liittymisestä vesi- tai viemäriverkkoon tai hulevesijärjestelmään

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on vesihuoltolain mukaan liitettävä laitoksen vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja hulevesiviemäriin. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi tietyin edellytyksin myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen velvollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin tai hulevesiviemäriin.

Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto, kun hakemus koskee vesi- tai viemäriverkkoon liittymistä.

Vapautusta haetaan erillisellä lomakkeella. Tutustu huolellisesti lomakkeen lopussa oleviin ohjeisiin ja liitä hakemukseen tarvittavat liitteet. Toimita täytetty hakemus liitteineen palvelupiste Kompassiin.

Hakemuslomake