Siirry sisältöön

Koeluonteisella toiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla testataan esimerkiksi uusia korvaavia raaka- tai polttoaineita. Koeluonteinen toiminta voi liittyä esimerkiksi yrityksen ympäristönsuojeluinvestoinnin valmisteluun tai teknisen toteutuksen kokeiluun.

Tee koeluonteisesta toiminnasta ilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen koeluonteisen toiminnan aloittamista. Jätä ilmoitus sille lupaviranomaiselle, joka on toimivaltainen ratkaisemaan toimintaa koskevan ympäristöluvan eli joko Porvoon ympäristönsuojeluviranomaiselle tai Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.

Voit tehdä ilmoituksen Ymparisto.fi-sivustolta saatavalla lomakkeella. Ilmoitus voi myös olla vapaamuotoinen. Muista tällöin tarkistaa, mitä ympäristönsuojelulaissa ja ympäristönsuojeluasetuksessa on säädetty koeluonteista toimintaa koskevan ilmoituksen sisällöstä.