Hoppa till innehåll

Med verksamhet av försöksnatur avses sådan verksamhet vars syfte är att testa exempelvis nya ersättande råvaror eller bränslen. Verksamhet av försöksnatur kan anknyta exempelvis till beredning av företagets miljövårdsinvesteringar eller prövning av ett tekniskt genomförande.

Gör en anmälan om verksamhet av försöksnatur senast 30 dagar innan verksamheten av försöksnatur inleds. Lämna in anmälan till den tillståndsmyndighet som är behörig att besluta om miljötillstånd för verksamheten, det vill säga till antingen Borgå miljövårdsmyndighet eller regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Du kan göra anmälan med en blankett på webbplatsen Miljo.fi. Anmälan kan också vara fritt formulerad. Om du gör en fritt formulerad anmälan, kom ihåg att kontrollera hurdana bestämmelser om anmälan om verksamhet av försöksnatur som ingår i miljöskyddslagen och miljöskyddsförordningen.