Siirry sisältöön

Ohjeistus parvekekaiteiden turvallisuudesta

Parvekkeiden lasikaiteiden kestävyys on herättänyt kysymyksiä parvekkeiden
turvallisuudesta Vantaalla sattuneen onnettomuuden takia. Laskennallisessa selvityksessä on alustavasti havaittu, että kyseinen lasikaiderakenne ei täyttänyt pistekuormavaatimusta.

Jos asukkailla tai taloyhtiöillä herää epäilys parvekekaiteiden turvallisuudesta,
voi taloyhtiö hankkia ulkopuolisen asiantuntijan selvittämään asiaa.

Porvoon rakennusvalvonta tulee jatkossa edellyttämään selvitystä rakenteilla olevien lasikaiteiden kestävyydestä, erityisesti varmistetaan, että pistekuorma on huomioitu. Parvekkeiden lasikaideratkaisujen rakennussuunnitelmat laskelmineen tulee toimittaa rakennusvalvontaan ulkopuolisen tarkastajan hyväksyminä ennen kyseisen rakennusosan rakennustöihin ryhtymistä. Rakentamisvaiheessa olevissa kohteissa, joihin ei ole vielä tehty käyttöönottokatselmusta, tulee myös toimittaa edellä mainitut asiakirjat ennen käyttöönottoa (Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 150 c §, 150 d § ).