Siirry sisältöön

Rakennusjärjestys uudistetaan – osallistu ja vaikuta

Porvoon kaupungissa on voimassa rakennusjärjestys, joka on hyväksytty 12.12.2007.

Rakennusjärjestyksen uudistamiseen on ryhdytty, koska 1.1.2025 astuu voimaan rakentamislaki. Rakennusjärjestys on uusittava rakentamislain mukaiseksi. Uuden lain myötä mm. luvanvaraisuuden raja muuttuu. Uudessa laissa osa rakennuskohteita on vapautettu luvan tarpeesta. Uusi laki muuttaa myös lupajärjestelmän sekä rakennuksen määritelmän.

Koska voimassa oleva rakennusjärjestys on hyväksytty yli kymmenen vuotta sitten, on tarpeen tarkastella myös rakentamisen sisällöllisiä tavoitteita, esimerkiksi rakentamisen määrää. Rakennusjärjestyksen merkitys rakentamisen ohjaamisessa korostuu entisestään uuden rakentamislain myötä.

Uudistamisen eteneminen ja suunniteltu aikataulu

Vireilletulo 24.10.2023

Rakennusjärjestyksen uudistaminen tulee vireille Lupa- ja valvontalautakunnan päätöksen mukaisesti 24.10.2023.

Valmistelu 10/2023 – 4/2024

Rakennusjärjestys pohjaa muodostetaan rakennusvalvonnan tarkastajien toimesta syksyn 2023 aikana. Kaikki tarkastajat osallistuvat syykuun 2023 ja tammikuun 2024 välisenä aikana Kuntaliiton klinikkatyöpajoihin, joiden perusteella laaditaan mallipohja uudeksi rakennusjärjestykseksi.
Samanaikaisesti on tarkoitus käynnistää omat työpajat kaupungin organisaatiossa. Kaupungin omissa työpaijoissa työstetään erityisesti oman kaupungin ohjeita ja rajauksia.

Ehdotus rakennusjärjestykseksi 5/2024

Ehdotus rakennusjärjestykseksi asetetaan lupa- ja valvontalautakunnan päätöksellä nähtäville 30 vuorokaudeksi. Nähtävillä olon aikana kerätään mielipiteitä ja muistutuksia. Viranomaislausunnot pyydetään saman aikaisesti.

Hyväksyminen ja voimaantulo 5 – 10/2024

Lupa- ja valvontalautakunta esittää kaupungin hallitukselle uutta rakennusjärjestystä. Hallitus edelleen esittää uutta rakennusjärjestystä valtuustolle hyväksyttäväksi.