Hylätyn- ja romuajoneuvon siirtäminen

Laki ajoneuvojen siirtämisestä

Hylätty ajoneuvo

Tieliikennelain 28 § mukaan tielle ei saa jättää, säilyttää tai varastoida ajoneuvoa joka tosiallisesti ei käytetä liikenteessä.

Laki ajoneuvojen siirtämisestä 5 § ja 7 § mukaan kaupunki voi suorittaa lähi- tai varastosiirron kahden vuorokauden jälkeen. Ajoneuvoon jätetään ilmoitus näkyvään paikkaan. Varastoon siirtämisestä kaupunki tekee kirjallisen päätöksen, joka annetaan todisteellisesti tiedoksi ajoneuvoliikennerekisteriin merkitylle viimeiselle omistajalle tai muulle tiedossa olevalle omistajalle ja haltijalle. Jos ajoneuvon omistaja ei ole tiedossa, tiedoksianto tehdään kuuluttamalla siitä vähintään 30 päivän kuluessa tiedonsaannista, tai muutoin ajoneuvo siirtyy kaupungin omistukseen jos omistaja ei reagoi siihen.

Syitä auton siirtämiseen voi olla että:

  • auto on ollut paikoillaan pitkään
  • auto on huonossa kunnossa
  • autoa käytetään muuhun tarkoitukseen kuin ajamiseen, esimerkiksi varastona
  • auto on vakuuttamaton, rekisteröimätön tai katsastamaton
  • autosta ei ole maksettu veroja

Romuajoneuvo

Kaupunki on velvollinen huolehtimaan romuautojen siirtämisestä jos ajoneuvon haltija laiminlyö jätelain mukaisen velvollisuutensa. Ajoneuvoon kiinnitetään kehotus siirtää ajoneuvo seitsemän vuorokauden kulueessa tai kunta toimittaa ajoneuvon jätehuoltoon. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä jos ajoneuvo on palanut tai on vaaraksi ympäristölle. (Laki ajoneuvojen siirtämisestä 8 §)

Varastoon siirretyn ajoneuvon lunastaminen

Omistajia kehotetaan noutamaan talteenotetut ajoneuvot osoitteesta Pienteollisuustie 35, Porvoo, arkisin kello 9 – 16. Ajoneuvot luovutetaan kuittia vastaan, kun siirto-, varastointi- ynnä muut kulut on maksettu. Lunastamatta jääneet ajoneuvot siirtyvät kaupungin omistukseen kuudenkymmenenseitsemän (67) vuorokauden jälkeen siirrosta.

Ajoneuvon lunastuksen yhteydessä asiakkaan on esitettävä henkilötodistus ja rekisteriote, tai selvitettävä oikeus ajoneuvoon muulla tavoin.

Siirrettyjen ajoneuvojen siirto- ja varastointikustannukset maksetaan Palvelupiste Kompassiin, Rihkamatori B, Porvoo. Palvelupiste Kompassi on auki arkisin kello 9 – 16.

Ilmoita etukäteen numeroon 020 692 250 milloin haluat maksaa.

Rekisteriseloste Siiri

Yleistiedoksianto:
Offentlig delgivning:

Varastoon siirretyt ajoneuvot/Till lagret flyttade fordon