Hylätyn- ja romuajoneuvon siirtäminen

Laki ajoneuvojen siirtämisestä

Yleistiedoksianto:
Offentlig delgivning:

Varastoon siirretyt ajoneuvot/Till upplaget flyttade fordon

Hylätty ajoneuvo

Tieliikennelain 42 § mukaan tielle ei saa jättää, säilyttää tai varastoida ajoneuvoa joka tosiallisesti ei käytetä liikenteessä.

Laki ajoneuvojen siirtämisestä 5 § ja 7 § mukaan kaupunki voi suorittaa lähi- tai varastosiirron kahden vuorokauden jälkeen.

Ajoneuvo siirtyy kaupungin omistukseen 67 vuorokautta varastosiirron jälkeen, jos sen omistaja tai haltija lunasta sitä takaisin.

Romuajoneuvo

Kaupunki on velvollinen huolehtimaan romuautojen siirtämisestä jos ajoneuvon haltija laiminlyö jätelain mukaisen velvollisuutensa. Romuajoneuvo siirtyy kaupungin omistukseen kun kaupinki on ottanut sitä haltuun.

Varastoon siirretyn ajoneuvon lunastaminen

Omistajia kehotetaan noutamaan talteenotetut ajoneuvot osoitteesta Pienteollisuustie 35, Porvoo, arkisin kello 9 – 16. Ajoneuvot luovutetaan kuittia vastaan, kun siirto-, varastointi- ynnä muut kulut on maksettu. Lunastamatta jääneet ajoneuvot siirtyvät kaupungin omistukseen kuudenkymmenenseitsemän (67) vuorokauden jälkeen siirrosta.

Siirrosta veloitetaan 130 € ja säilytyksestä 30 €/viikko.

Ajoneuvon lunastuksen yhteydessä asiakkaan on esitettävä henkilötodistus ja rekisteriote, tai selvitettävä oikeus ajoneuvoon muulla tavoin.

Siirrettyjen ajoneuvojen siirto- ja varastointikustannukset maksetaan Palvelupiste Kompassiin, Rihkamatori B, Porvoo. Palvelupiste Kompassi on auki arkisin kello 9 – 16.

Ilmoita etukäteen numeroon 020 692 250 milloin haluat maksaa.

Rekisteriseloste Siiri