Kaavoituskatsaus

Kaupunkisuunnittelu julkaisee vuosittain kaavoituskatsauksen, jossa kerrotaan vireillä olevista ja vireille tulevista hankkeista kunnassa tai maakunnan liitossa.  

Kaavoituskatsaus julkaistaan karttapalvelussa  

Aikaisempina vuosina kaavoituskatsaus on julkaistu kaupungin verkkosivuilla. Lisäksi kaavoituskatsaus on ollut saatavilla tulosteena palvelupiste Kompassissa. Vuoden 2021 kaavoituskatsauksella on uusi käyttöliittymä − kaupungin verkkoselainpohjainen karttapalvelu.  Tarkoitus on parantaa kaupunkilaisten tiedonsaantia vireillä olevista kaupunkisuunnitteluhankkeista. Karttapalvelusta löytyvät muun muassa kaavoituskatsaus ja hankkeen ajantasainen suunnittelutilanne. Lisäksi karttapalvelussa kerrotaan kaavahankkeiden kytkös kaupunkistrategiaan. Osoitehakutoiminnoilla palvelun käyttäjä löytää paikan, jonka ympäristön suunnittelusta hän kiinnostunut. 

Kehittyvä keskusta ja elävät kylät

Vuonna 2021 kaavoituksessa keskitytään erityisesti kaupungin omistamien kiinteistöjen kehittämiseen ja täydennysrakentamiseen Keskeisten alueiden osayleiskaavan alueella. Kaupunkirakenteen tiivistäminen parantaa energiatehokkuutta, alentaa kasvihuonepäästöjä ja on kaupungin talouden kannalta edullista. Tiivistämisessä etsitään paikkoja uusille kodeille, sovitetaan yhteen asuinalueiden historiallisia arvoja ja vaalitaan lähiluontoa sekä virkistysalueita. 

Asumisen ohjelman perusteella Porvoo tarvitsee uusia mahdollisuuksia rakentaa asuntoja ja palveluja kasvavaan kaupunkiin. Keskeisten alueiden osayleiskaavan tarkistamisen tärkeänä tavoitteena on hakea uusia alueita tulevaa rakentamista varten. Kyläkeskusten elinvoimaa kehitetään asemakaava- ja osayleiskaavahankkeilla, joiden valmistelu jatkuu. Uusista omakotitaloista vähintään 75 % rakennetaan kaava-alueille.   

Kaupunkistrategia ohjaa suunnittelua 

Vuonna 2021 jatketaan neuvotteluja mm. valtion kanssa siitä, miten Läntisen Mannerheiminväylän kaavarunkotyön tuomat mahdollisuudet konkretisoidaan. Kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamisen kannalta tärkeitä hankkeita ovat myös Kokonniemen liikuntakeskus ja Edelfeltinranta, jotka edellyttävät erityisen suurta suunnittelutyöpanosta. Torin asemakaavamuutoksen toteuttaminen ohjelmoidaan, ja rinnalla jatketaan neuvotteluja torin ympäristön kiinteistönomistajien kanssa muutoksen tuomista kehittämismahdollisuuksista.

Dan Mollgren
Kaupunkisuunnittelupäällikkö  


Vuoden 2021 kaavoituskatsaus löytyy Porvoon karttapalvelusta:
Porvoon karttapalvelu 


Ohjeet karttapalvelussa olevan kaavoituskatsauksen käyttöön:
Ohjevideo - kaavoituskatsaus karttapalvelussa

Kaavaprosessin kulku ja osallistuminen

Aikaisempia kaavoituskatsauksia