Kadut ja tiet

  • Kuntatekniikka vastaa katujen, viheralueiden ja muiden yleisten alueiden sekä niihin liittyvien laitteiden ja rakenteiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta.
  • ELY-keskus vastaa valtion maanteiden liikennejärjestelyistä sekä niiden kehittämisestä ja kunnossapidosta.
  • Katuvalojen huollosta vastaa Porvoon Energia Oy.
  • Kaupungin ja valtion vastuualueet näkyvät kartalla.

Kaupungin palvelupiste Kompassi palvelee arkisin klo 9–16 numerossa 020 692 250 ja sähköpostilla kompassi@porvoo.fi.

Katuasioihin liittyvissä kiireellisissä tapauksissa, joissa on omaisuuden tai hengen vaara, voi virka-ajan ulkopuolella ottaa yhteyttä Itä-Uudenmaan pelastuslaitokseen puh. 020 1111 400.

Vahingonkorvaushakemukset

Jos olet kärsinyt vahinkoa Porvoon kaupungin toiminnan tai laiminlyönnin vuoksi, voit tehdä kaupungille kirjallisen vahingonkorvaushakemuksen. Kaupungin vastuu vahingosta edellyttää, että kaupunki on rikkonut lainsäädännön vaatimuksia tai toiminut muulla tapaa virheellisesti ja huolimattomasti.

Tyypillisesti voidaan korvata kustannukset, jotka ovat aiheutuneet esine- tai henkilövahingosta. Esimerkkejä kustannuksista ovat ajoneuvon korjaus tai lääketieteellinen hoito. Korvaamme erillisen varallisuusvahingon vain poikkeustapauksissa. Useimmissa tilanteissa arvioimme kaupungin vastuuta vahingonkorvauslain yleisten säännösten mukaisesti.

Toivomme, että laadit vahingonkorvaushakemuksen ensisijaisesti oheisen linkin takaa löytyvälle lomakepohjalle. Vahingonkärsijä voi aina lähettää kaupungille myös vapaamuotoisen kirjallisen hakemuksen. Kuvaa hakemuksessa mahdollisimman selkeästi tapauksen tosiseikat sekä vahingon määrä ja laatu. Vapaamuotoinen hakemus voi olla tarpeen, jos sinun on kuvattava vahinkotapahtumaa yksityiskohtaisemmin. Lähetä vapaamuotoinen hakemus sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@porvoo.fi tai postitse osoitteeseen Porvoon kaupungin kirjaamo, PL 23, 06101 Porvoo.

Kaupunki arvioi omaa vastuutaan ja antaa korvauksen hakijalle vahingonkorvauspäätöksen. Joissakin tilanteissa käytämme myös vakuutussopimuslain mukaista vastuuvakuutusta, kun arvioimme korvausvastuutamme. Kaupungin tai vastuuvakuutusyhtiön antama korvauspäätös ei estä sinua vaatimasta vahingonkorvausta yksityisoikeudellisessa prosessissa yleisessä tuomioistuimessa.

Ohjeet

Kaikki lomakkeen kohdat on täytettävä huolellisesti. Lomakkeelle tulee liittää kuvia vahinkopaikasta sekä vaurioituneesta omaisuudesta.

Vahingonkorvaushakemusten käsittelyaika on yhdestä kahteen kuukautta. Käsittelyaika voi kuitenkin vaihdella yksittäistapauksissa.

Varaudu maksamaan kulut ensin itse. Mahdollisen myönteisen päätöksen jälkeen maksamme korvauksen ilmoitetulle tilille valitusajan jälkeen. Mahdollinen korvaus maksetaan pääasiallisesti kuitteja vastaan.