Siirry sisältöön

Yksityistiet ovat teitä, joita kiinteistönomistajat ja muut tieosakkaat ylläpitävät itse. Yksityistiet voidaan jakaa tiekuntien ylläpitämiin rekisteröityihin teihin ja täysin yksityisiin teihin.

Tieosakkaat ovat velvollisia osallistumaan tienpitoon sen mukaan, millaista hyötyä tie kullekin osakkaalle tuottaa.

Yksityistielaki

Uudistettu yksityistielaki astui voimaan 1.1.2019.

Kuntien tielautakuntien tehtävät on siirretty yksityistietoimituksissa pääasiassa Maanmittauslaitoksen hoidettavaksi. Tiekuntien päätöksiä koskevat moiteasiat siirtyivät kokonaan käräjäoikeuksien ratkaistavaksi (65 §).

Avustukset

Porvoon tiekunnat voivat hakea kunnossapitoon ja perusparantamiseen avustusta kaupungilta. Hakuaika on maaliskuussa. Lisätietoa yksityistieavustuksista, hakuohjeet ja lomakkeet löytyvät maaliskuun alusta kaupunki-infran avustukset -sivulta.

Neuvonta

Kaupunki-infra voi antaa neuvoa yksityistieasioissa. Maanmittauslaitos neuvoo myös laajemmin yksityistieasioissa.

Suomen tieyhdistys ylläpitää Liikenneviraston tukemana valtakunnallista yksityistieasioiden neuvontapuhelinta.

Kaupunki osakkaana tiekunnassa

Nämä ohjeet koskevat tiekuntia, joissa Porvoon kaupunki on osakkaana.


Kokouskutsut kaupungille


Lähetä kaupungille osoitettu kokouskutsu mielellään sähköpostilla kyseessä olevan osaston yhteyshenkilölle. Jos yhteyshenkilö ei ole tiedossa, lähetä kutsu kirjaamoon.

Kutsun voi myös lähettää kirjepostina osoitteeseen:

Porvoon kaupunki

”yhteyshenkilön tai osaston nimi”

PL 23

06101 Porvoo

Tietojen ilmoittaminen

Yksityisteiden yhteystiedot ilmoitetaan maanmittauslaitokselle. Tiekunnan alueella olevat pysyvät liikennemerkit tulee ilmoittaa tie- ja katuverkon tietojärjestelmään.

Liikennemerkit

Pysyville liikennemerkeille tarvitaan kunnan suostumus. Suostumusta voi hakea kaupunki-infran kautta. Lähetä vapaamuotoinen hakemus sähköpostitse osoitteeseen linda.antell-behm(at)porvoo.fi tai kirjaamo(at)porvoo.fi.

Toimistosihteerin yhteystiedot