Siirry sisältöön

Ensimmäisen ja toisen vuosiluokkien koululaisten iltapäivätoimintaan haetaan sähköisen Wilma-järjestelmän kautta (Hakemukset ja päätökset/Tee uusi hakemus). Hakuaika on tammikuussa. Asiasta lähetetään tammikuussa tiedote tulevien vuosiluokan 1 oppilaiden huoltajille.

Lapset valitaan iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi kerrallaan. Päätös iltapäivätoiminnasta lähetetään Wilman kautta viimeistään toukokuussa niille ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaiden huoltajille, jotka ovat jättäneet hakemuksen määräaikaan mennessä.

Iltapäiväkerhopaikkaa voi hakea vain yhteen kerhoon. Jos iltapäiväkerhopaikkaa haetaan kaupungin koordinoimiin kerhoihin, paikkaa ei voi hakea samanaikaisesti Konstikkaasta, eikä päinvastoin. Konstikas on Taidekoulun oma toiminta, johon haetaan Taidekoulun kautta.

Hakemuksella huoltaja on sitoutunut lapsensa iltapäivätoimintaan. Sitoutumisen voi peruuttaa ilmoittamalla siitä päätöksentekijälle kirjallisesti kahden viikon kuluessa myönteisen päätöksen saamisesta.

Myös hakuajan ulkopuolella iltapäiväkerhopaikkaa haetaan Wilman kautta.

Osallistujien valinta

Kerhojen paikat jaetaan seuraavin perustein:

 1. Ensimmäisen luokan oppilaat
 2. Erityistä tukea tarvitsevat toisen luokan oppilaat, erityistarpeet arvioidaan kokonaisuutena, ja siihen sisältyy muun muassa:
 • Lapsella on asiantuntijalausunto iltapäivätoiminnan tarpeesta. Asiantuntijalausunto ei kuitenkaan automaattisesti johda iltapäiväkerhopaikan saantiin. Erityisasema arvioidaan kokonaisuutena
 • Lapsen vanhempi on yksinhuoltaja.
 • Vanhemmat ovat ansiotyössä tai opiskelevat toisella paikkakunnalla.
 1. Muut toisen vuosiluokan oppilaat
 2. Vanhemmat koululaiset.

Jos ilmoittautuneiden lasten määrä on alle 10, kerhoa ei voida järjestää. Mikäli paikkoja ei löydy kaikille hakijoille, paikat arvotaan tasaveroisten hakijoiden kesken.

Perusteet kielteiselle päätökselle ovat:

 • Hakemus on jätetty myöhässä
 • Ryhmä on täynnä
 • Hakija ei ole 1.-luokkalainen
 • Lapsella tai perheellä ei ole erityistarpeita.

Iltapäivätoiminnan tavoitteet ja sisällöt

Toiminnan yleiset tavoitteet:

 • tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lasten tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua
 • edistää lasten hyvinvointia ja tasavertaisuutta yhteiskunnassa, ehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta.

Iltapäivätoiminnan tarkoitus on

 • varmistaa lasten turvallinen iltapäivä
 • tarjota lapsille virikkeistä ja kehittävää ohjelmaa sekä onnistumisen kokemuksia
 • tarjota lapsille mahdollisuus sosiaalisiin suhteisiin muiden lasten ja aikuisten kanssa
 • antaa lapsille mahdollisuus rentoutua.

IItapäivätoiminnan sisältö

 • eettinen kasvu ja yhdenvertaisuus
 • leikki ja vuorovaikutus
 • liikunta ja ulkoilu
 • välipala ja lepo
 • kulttuuri ja perinteet
 • käden taidot ja askartelu
 • kuvallinen, musiikillinen, kehollinen ja kielellinen ilmaisu
 • mediataidot
 • arkiaskareet, elinympäristö ja kestävä elämäntapa
 • erilaiset tiedolliset ja taidolliset aihepiirit.