Siirry sisältöön

Porvoon kaupunki tarjoaa painotettua opetusta Keskuskoulussa, Linnajoen koulussa ja Pääskytien koulussa. Porvoon kaupungin suomenkielisen perusopetuksen vuosiluokkien 2 ja 6 oppilaat voivat hakea painotettuun opetukseen.

Painotettuun opetukseen valituille oppilaille tehdään päätös lähikoulupaikasta. Lähikouluun on mahdollista anoa koulukuljetusta Porvoon kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevien periaatteiden mukaan. Koulukuljetusoikeus koskee lukuvuodelle 2022–2023 ja sen jälkeen painotettuun opetukseen valittuja oppilaita.

Musiikkipainotteisuus vuosiluokilla 3-6

Musiikkipainotteisessa opetuksessa noudatetaan laajennettua musiikin opetussuunnitelmaa, joka syventää kuntakohtaista perusopetuksen musiikin oppimäärää. Musiikkipainotteisen opetuksen tavoitteet ja sisällöt noudattavat musiikin opetuksen yleisiä tavoitteita. Opetuksen painopisteenä on yhteissoittotaitojen kehittäminen sekä laulu- ja soitto-ohjelmistojen rakentaminen sekä yksin että erilaisissa kokoonpanoissa. Musiikkipainotteisessa opetuksessa kannustetaan luovaan ja kokeilevaan asenteeseen musiikkia kohtaan.

Keskuskoulussa on mahdollista opiskella musiikkipainotteisesti vuosiluokilla 3–6. Musiikkipainotteinen opetus lisää oppilaan kouluviikon kestoa kolmella tunnilla vuosiluokalla 3 ja kahdella tunnilla vuosiluokilla 4–6.

Musiikkipainotteiseen opetukseen vuosiluokille 3–6 haetaan toisen vuosiluokan kevätlukukaudella.

Musiikkipainotteisuus vuosiluokilla 7-9

Musiikkipainotteisessa opetuksessa noudatetaan laajennettua musiikin opetussuunnitelmaa, joka syventää kuntakohtaista perusopetuksen musiikin oppimäärää. Musiikkipainotteisen opetuksen tavoitteet ja sisällöt noudattavat musiikin opetuksen yleisiä tavoitteita. Opetuksen painopisteenä on yhteissoittotaitojen kehittäminen sekä laulu- ja soitto-ohjelmistojen rakentaminen sekä yksin että erilaisissa kokoonpanoissa. Musiikkipainotteisessa opetuksessa kannustetaan luovaan ja kokeilevaan asenteeseen musiikkia kohtaan.

Linnajoen koulussa on mahdollista opiskella musiikkipainotteisesti vuosiluokilla 7–9. Musiikkipainotteinen opetus lisää oppilaan kouluviikon kestoa yhdestä kahteen tuntia vuosiluokilla 7–9.

Mikäli oppilas on opiskellut musiikkipainotteisessa opetuksessa vuosiluokilla 3-6, hänellä on automaattisesti oikeus jatkaa opiskelua musiikkipainotteisessa opetuksessa vuosiluokilla 7–9.

Liikuntapainotteisuus vuosiluokilla 7-9

Liikuntapainotteisessa opetuksessa noudatetaan laajennettua liikunnan opetussuunnitelmaa, joka syventää kuntakohtaista perusopetuksen liikunnan oppimäärää. Opetuksen painopisteenä on laadukkaan ja monipuolisen liikunnan mahdollistaminen sekä nuoren kehittymisen tukeminen urheilijapolulla. Liikuntapainotteisen opetuksen tavoitteena on vahvistaa nuoren urheilijan motorisia perustaitoja, ja sitä kautta kehittää häntä urheilijana eteenpäin.

Pääskytien koulussa on mahdollista opiskella liikuntapainotteisesti vuosiluokilla 7–9. Liikuntapainotteinen opetus lisää oppilaan kouluviikon kestoa kaksi tuntia vuosiluokilla 7–9.

Valintakokeet järjestetään 22.-30.1.2024. Hakuajan päättymiseen mennessä hakeneille oppilaille lähetetään sähköpostitse tarkempi aikataulu ja tiedot testeistä.

Soveltuvuuskokeessa mitataan monipuolisia liikunnallisia perustaitoja sekä motivaatiota. Soveltuvuuskokeessa käytetään osia Olympiakomitean laatimasta testistöstä sekä hakijan itse kirjoittamaa kirjoitelmaa Minä liikkujana nyt ja tulevaisuudessa (100 sanaa). Suoritettavat tehtävät ovat nähtävillä Olympiakomitean verkkosivuilla osoitteessa https://www.soveltuvuuskoe.fi/. Saatte tarkemmat tiedot testattavista osa-alueista pääsykoekutsussa. Kaikkia sivustolta löytyviä osa-alueita ei testata. Soveltuvuuskokeen järjestelystä vastaavat Pääskytien koulun liikunnanopettajat.

Lisätietoja: Laura Forsman (puh. 040 530 4899) sekä Jouko Turpeenniemi (puh. 040 773 5486), Pääskytien koulun liikunnanopettajat.

Yrittäjyyspainotteisuus vuosiluokilla 7-9

Linnajoen koulussa on mahdollista opiskella yrittäjyyspainotteisesti vuosiluokilla 7–9. Yrittäjyyspainotteisessa opetuksessa edistetään oppilaiden myönteistä asennetta ja kiinnostusta yrittäjyyttä kohtaan sekä harjoitellaan erityisesti työelämässä ja arjessa selviytymisen kannalta tärkeitä taitoja.

Yrittäjyyspainotteinen opetus lisää oppilaan tuntimäärää kahdella vuosiviikkotunnilla vuosiluokalla 7. Yrittäjyyspainotteinen opetus toteutetaan kahden vuosiviikkotunnin valinnaisaineena, jossa oppilaat pääsevät tutustumaan paikalliseen elinkeinoelämään ja oppimaan yrittäjyydestä. Lisäksi yrittäjyyspainotteisessa opetuksessa työskennellään ajoittain oppiainerajat ylittävien oppimiskokonaisuuksien parissa.

Yrittäjyyspainotteisen opetuksen pilotointi lukuvuonna 2024–2025 edellyttää, että hakijoita on vähintään kaksikymmentä.

Painotettuun opetukseen hakeminen

Painotettuun opetukseen haetaan keskitetysti kevätlukukauden alussa. Hakuaika lukuvuoden 2024-2025 painotettuun opetukseen on 8.-21.1.2024. Hakumahdollisuus koskee vuosiluokkien 2 ja 6 oppilaita. Hakemuslomake täytetään Wilmassa kohdassa Hakemukset ja päätökset. Huomioithan, että hakemus tulee tehdä Wilman selainversiolla.

Hakuajan jälkeen painotteiseen opetukseen hakeneet kutsutaan soveltuvuuskokeisiin, joiden perusteella tehdään lopulliset valinnat.