Siirry sisältöön

Porvoon kaupunki tarjoaa painotettua opetusta Keskuskoulussa, Linnajoen koulussa ja Pääskytien koulussa. Kaikki porvoolaiset oppilaat voivat hakea painotettuun opetukseen. Painotettuun opetukseen valituille oppilaille tehdään päätös lähikoulupaikasta. Lähikoulupaikkaan on koulukuljetusoikeus. Koulukuljetusoikeus koskee lukuvuodelle 2022–2023 ja sen jälkeen painotettuun opetukseen valittuja oppilaita.

Musiikkipainotteisuus vuosiluokilla 3–6

Musiikkipainotteisessa opetuksessa noudatetaan laajennettua musiikin opetussuunnitelmaa, joka syventää kuntakohtaista perusopetuksen musiikin oppimäärää. Musiikkipainotteisen opetuksen tavoitteet ja sisällöt noudattavat musiikin opetuksen yleisiä tavoitteita. Opetuksen painopisteenä on yhteissoittotaitojen kehittäminen sekä laulu- ja soitto-ohjelmistojen rakentaminen sekä yksin että erilaisissa kokoonpanoissa. Musiikkipainotteisessa opetuksessa kannustetaan luovaan ja kokeilevaan asenteeseen musiikkia kohtaan.

Keskuskoulussa on mahdollista opiskella musiikkipainotteisesti vuosiluokilla 3–6. Musiikkipainotteinen opetus lisää oppilaan kouluviikon kestoa kolmella tunnilla vuosiluokalla 3 ja kahdella tunnilla vuosiluokilla 4–6.

Musiikkipainotteiseen opetukseen vuosiluokille 3–6 haetaan toisen vuosiluokan kevätlukukaudella.

Musiikkipainotteisuus vuosiluokilla 7–9

Musiikkipainotteisessa opetuksessa noudatetaan laajennettua musiikin opetussuunnitelmaa, joka syventää kuntakohtaista perusopetuksen musiikin oppimäärää. Musiikkipainotteisen opetuksen tavoitteet ja sisällöt noudattavat musiikin opetuksen yleisiä tavoitteita. Opetuksen painopisteenä on yhteissoittotaitojen kehittäminen sekä laulu- ja soitto-ohjelmistojen rakentaminen sekä yksin että erilaisissa kokoonpanoissa. Musiikkipainotteisessa opetuksessa kannustetaan luovaan ja kokeilevaan asenteeseen musiikkia kohtaan.

Linnajoen koulussa on mahdollista opiskella musiikkipainotteisesti vuosiluokilla 7–9. Musiikkipainotteinen opetus lisää oppilaan kouluviikon kestoa kahdesta kolmeen tuntia vuosiluokilla 7–9.

Musiikkipainotteiseen opetukseen vuosiluokille 7–9 haetaan kuudennen vuosiluokan keväällä. Lisäksi vuosiluokilla 3–6 musiikkipainotteisessa opetuksessa opiskelleet oppilaat ovat oikeutettuja jatkamaan musiikkipainotteista opetusta myös vuosiluokilla 7–9.

Liikuntapainotteisuus vuosiluokilla 7–9

Pääskytien koulussa on mahdollista opiskella liikuntapainotteisesti vuosiluokilla 7–9. Liikuntapainotteisen opetuksen tavoitteena on monipuolista perusliikunnallisuutta kasvattava liikunta lajista riippumatta. Liikuntapainotteisessa opetuksessa korostetaan koordinaation, kehonhallinnan, peruskestävyyden, motoriikan ja rytmiikan kehittämistä. Liikuntapainotteinen opetus lisää oppilaan kouluviikon kestoa kahdesta kolmeen tuntia vuosiluokilla 7–9.

Liikuntapainotteiseen opetukseen haetaan hakulomakkeella kuudennen vuosiluokan kevätlukukaudella. Hakulomakkeen määräaikana palauttaneet oppilaat kutsutaan olympiakomitean suosituksiin perustuvaan soveltuvuuskokeeseen, jonka perusteella tehdään lopulliset valinnat.