Siirry sisältöön

“Linnajoen koulussa arvostamme toinen toistamme, sivistystä ja hyvää käytöstä. Opimme ja kasvamme yhdessä sekä saamme valmiuksia elämää varten.”

Olemme perusopetuksen vuosiluokkiin 7–9 keskittyvä suomenkielinen noin 600 oppilaan yläkoulu aivan Porvoon kaupungin keskustassa. Toimintakulttuurimme korostaa oppilaan arvostamista, avoimuutta ja luottamusta.

Arki koulussamme

Oppilaan vastuun korostaminen luo molemminpuolista luottamusta. Koulun säännöt, toiminta- ja käyttäytymismallit, periaatteet, juhlat ja tapahtumat on yhdessä valmisteltu ja hyväksytty, jolloin niitä on helppo toteuttaa ja noudattaa.

TUTUSTUMISILTA TULEVILLE 7. LUOKKALAISILLE JA HEIDÄN HUOLTAJILLEEN TI 14.5.2024 KLO 18.30 URHEILUHALLILLA

Valinnaisaineet

Valinnaisaineoppaat lukuvuosille 2023-2024 ja 2024-2025.

Onni-hanke

Turun yliopiston maaliskuussa 2022 käynnistämässä “ONNI on turvallinen koulu 2022-2023 – hankkeessa” tutkitaan ja kehitetään perusopetuksen koulujen turvallisuuskulttuuria edistäviä toimenpiteitä. Tällä hanke vastaa kouluissa esiintyviin turvallisuuspoikkeamiin, kuten erilaisiin läheltä piti – tilanteisiin, tapaturmiin ja onnettomuuksiin, vahingon- ja väkivallantekoihin, kiusaamiseen ja häirintään. Hankkeen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Linnajoen koulu on yksi hankkeen pilottikouluista.

Yhteystiedot

Henkilökunta

Arttu Piispanen

Peruskoulun rehtori, Linnajoen koulu

Minna Ala-Ketola

Apulaisrehtori, Virka-apulaisrehtori, Linnajoen koulu

Heidi Myllymäki

Erityisluokan opettaja, Apulaisjohtaja, Linnajoen koulu

Janne Hartolahti

Peruskoulun lehtori, Apulaisjohtaja, Linnajoen koulu

Pirjo Schroderus

Koulusihteeri, Epoon koulu, Ilolan koulu, Linnajoen koulu

Satu Vuorinen

Kouluvalmentaja, Koulukoutsi, Linnajoen koulu

Dennis Forsberg

Kiinteistönhoitaja, Linnajoen koulu

Loan Le Thi

Palveluvastaava, Palveluvastaava (keittiö), Linnajoen koulu

Muut henkilökunnan yhteystiedot löytyvät Wilmasta.

Opiskeluhuolto

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää opiskeluhuoltopalvelut Porvoon kaupungille.