Siirry sisältöön

Pääskytien koulussa järjestetään opetusta vuosiluokilla 7–9. Pääskytien koulu sijaitsee Porvoon länsirannalla, peltomaiseman keskellä. Koulussa opiskelee noin 580 oppilasta.

Koulun toimintaperiaatteena on olla laadukasta opetusta antava, yksilön erilaisuutta kunnioittava koulu, joka toimii ajanmukaisessa ja turvallisessa oppimisympäristössä. Pääskytien koulussa järjestetään painotettua liikunnan opetusta.

Painotettu liikunnan opetus

Liikuntapainotteisen luokan tarkoituksena on antaa yläkouluikäisille nuorille mahdollisuus laadukkaaseen ja monipuoliseen liikuntaan sekä tukea nuoren kehittymistä urheilijapolulla. Liikuntapainotteisen luokan ajatuksena on vahvistaa nuoren urheilijan motorisia perustaitoja ja sitä kautta kehittää häntä urheilijana eteenpäin. Painotettua liikunnanopetusta toteutetaan luokalla, johon valitaan vuosittain enintään 24 oppilasta. Vuosittain muodostetaan yksi liikuntaluokka. Luokanvalvojana toimii Pääskytien koulun liikunnanopettaja. Liikuntapainotteisella luokalla opiskellaan perusopetussuunnitelman mukaisesti kuitenkin siten, että luokalla on kaksi lisäliikuntatuntia, jotka tulevat viikoittaisen tuntimäärän lisäksi. Jatkossa liikuntapainotteisen luokan oppilaat valitsevat vähintään yhden liikunnan valinnaisainekurssin 8. ja 9. vuosiluokilla.

Valinnaisaineet

Yhteystiedot

Henkilökunta

Antti Ylöstalo

Rehtori, Pääskytien koulu

Miina Iinatti

Apulaisrehtori, Pääskytien koulu

Sofia Andersson

Koulusihteeri, Hinthaaran koulu, Kulloon koulu, Pääskytien koulu

Tony Lyytikäinen

Kiinteistönhoitaja, Pääskytien koulu

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muoto etunimi.sukunimi@porvoo.fi.

Muut henkilökunnan yhteystiedot löytyvät Wilmasta.

Opiskeluhuolto

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää opiskeluhuoltopalvelut Porvoon kaupungille.