Siirry sisältöön

Sähköinen ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen koulussa

Koulutulokkaille lähetetään lähikoulupäätös tammikuussa. Päätöksessä on helmikuun päivämäärä, jolloin voi ilmoittautua lähikoululla. Siinä tapauksessa, ota mukaan lähikoulupäätös, johon on merkitty lapsen lähiosoitteen mukainen lähikoulu.

Lähikoulu

Oppilaan lähikoulu määräytyy oppilaan väestörekisteriin merkityn osoitteen perusteella. Lähikoulu ei välttämättä ole se koulu, joka sijaitsee lähimpänä lapsen kotia. Lähikouluksi osoitetaan ensisijaisesti se koulu jonka oppilaaksiottoalueella oppilas asuu.

Kartan avulla, joka avautuu alla olevan linkin kautta, voi tarkastella oman asuinpaikan sijoittumista alueelle. Kirjoita osoite osoitekenttään ja valitse opetuskohdasta oppilaaksiottoalue suomi tai ruotsi.

Toissijainen koulu

Oppilaalle voi myös anoa toissijaista koulupaikkaa muusta kuin lähikoulusta. Silloin oppilas ei ole koulukuljetusoikeutettu. Toissijaista koulupaikkaa voi anoa 1. luokalle ilmoittautumisen yhteydessä Wilmassa

Ilmoittautuminen sähköisesti

Koulutulokkaille lähetetään lähikoulupäätös tammikuussa. Sähköinen ilmoittautuminen tehdään Wilma-järjestelmän kautta, käyttäjätunnus ja salasana on merkitty päätökseen. Toisen avainkoodin saa tarvittaessa koululta.

Sähköinen hakemus avautuu Wilmassa valitsemalla välilehti ”hakemukset ja päätökset” ja ”tee uusi hakemus”.

Kun päätös on tehty, se on luettavissa samassa kohdassa, eli ”hakemukset ja päätökset”.
Päätöksen voi lukea kokonaisuudessaan tuplaklikkaamalla päätösotsikkoa ja valitsemalla ”tulosta”. Päätökset saa näkyviin vain nettiselaimessa, ei puhelimen Wilma-sovelluksessa.

Kouluvalmius

Koulumenestyksen ja myönteisen asennoitumisen kannalta on tärkeää, että lapsi on kouluun tullessaan sellaisessa kehitysvaiheessa, jolloin hän selviää fyysisesti koulunkäynnistä, kuten koulumatkoista ja 3–5 tunnin työpäivistä. Lisäksi lapsen tulee olla sosiaalisilta ja henkisiltä kyvyiltään riittävän kypsä sopeutuakseen koulutyöhön.

Jos vanhempien mielestä lapsi ei ole riittävän valmis kouluun, voidaan hänelle hakea vuosi lykkäystä koulunkäynnin aloittamisesta psykologin lausunnon perusteella. Hakemus osoitetaan koulutusjohtajalle.

Psykologin lausunnon perusteella koulunkäynnin voi aloittaa myös säädettyä aikaisemmin, mikäli luokassa on tilaa.

Koulun vaihto

Perheen muutosta tulee aina ilmoittaa koululle ja sivistystoimeen. Jos oppilas muuttaa kaupungin sisällä toisen koulun oppilaaksiottolueelle, oppilaan lähikoulu muuttuu. Uusi lähikoulu osoitetaan uuden hakemuksen perusteella. Jos muutto tapahtuu kesken lukuvuoden, on oppilaalla oikeus jatkaa lukuvuoden loppuun entisessä koulussaan. Koulupaikkaa on silloin anottava uudestaan. Huoltajat vastaavat mahdollisista koulumatkakustannuksista.

Uutta lähikoulupaikkaa haetaan koulutusjohtajalta oheisella lomakkeella.