Siirry sisältöön

Lähikoulu

Oppilaan lähikoulu määräytyy oppilaan väestörekisteriin merkityn osoitteen perusteella. Lähikoulu ei välttämättä ole se koulu, joka sijaitsee lähimpänä lapsen kotia. Lähikouluksi osoitetaan ensisijaisesti se koulu jonka oppilaaksiottoalueella oppilas asuu.

Koulutulokkaille lähetetään lähikoulupäätös tammikuussa. Päätös sisältää ohjeet koulupaikan vahvistamisesta.

Karttapalvelun avulla voi tarkastella oppilaaksialueita. Kirjoita osoite osoitekenttään ja valitse opetuskohdasta oppilaaksiottoalue suomi tai ruotsi.

Toissijainen koulu

Oppilaalle voi myös anoa toissijaista koulupaikkaa muusta kuin lähikoulusta. Silloin oppilaalla ei ole oikeutta koulukuljetukseen. Toissijaista koulupaikkaa anotaan koulun rehtorilta.

Koulun vaihto

Perheen muutosta tulee aina ilmoittaa koululle ja sivistystoimeen. Jos oppilas muuttaa kaupungin sisällä toisen koulun oppilaaksiottolueelle, oppilaan lähikoulu muuttuu. Uusi lähikoulu osoitetaan uuden hakemuksen perusteella. Jos muutto tapahtuu kesken lukuvuoden, on oppilaalla oikeus jatkaa lukuvuoden loppuun entisessä koulussaan. Koulupaikkaa on silloin anottava uudestaan. Huoltajat vastaavat mahdollisista koulumatkakustannuksista.

Uutta lähikoulupaikkaa haetaan koulutusjohtajalta kouluun ilmoittautumislomakkeella.

Koulun aloittaminen vuotta aiemmin tai myöhemmin

Koulumenestyksen ja myönteisen asennoitumisen kannalta on tärkeää, että lapsi on kouluun tullessaan sellaisessa kehitysvaiheessa, jolloin hän selviää fyysisesti koulunkäynnistä, kuten koulumatkoista ja 3–5 tunnin työpäivistä. Lisäksi lapsen tulee olla sosiaalisilta ja henkisiltä kyvyiltään riittävän kypsä sopeutuakseen koulutyöhön.

Koulunkäynnin aloittaminen vuotta myöhemmin on perusteltua silloin, kun lapsi tarvitsee vuoden lisäaikaa koululaiseksi kypsymiseen ja on todennäköistä, että vuoden lisäaika vähentää selvästi koulussa tarvittavaa tukea. Lapsen kouluvalmiutta tulee selvittää ensisijaisesti esiopetuksen opiskeluhuollon psykologin toimesta. Kouluvalmiuksia voidaan selvittää myös muiden tahojen psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten tutkimusten perusteella.

Koulunkäynnin aloittaminen vuotta aiemmin edellyttää, että lapsella on tähän riittävät valmiudet. Valmiuksia selvitetään psykologisten ja tarvittaessa lääketieteellisten tutkimusten perusteella. Tutkimukset toteutetaan yksityisesti ja huoltaja vastaa tutkimuksista aiheutuvista kustannuksista.