Siirry sisältöön

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto

Kouluterveyshuollon palveluita tarjotaan kaikille peruskoulun oppilaille. Opiskelijaterveydenhuollon palveluita tarjotaan lukiolaisille, toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville ja ammattikorkeakoululaisille.

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuoltoon voit huoltajana olla yhteydessä lapsen kasvuun, kehitykseen, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Kouluterveydenhuoltoon kuuluu ehkäisevä terveydenhuolto, joka pyrkii siihen että oppilas voi kokonaisvaltaisesti hyvin koko kouluajan. Tähän kuuluu muun muassa kasvun ja kehityksen seuraaminen sekä psyykkisen kehityksen ja itseluottamuksen tukeminen.

Kouluterveydenhoitajan ja koululääkärin tarkastuksissa seuraamme koululaisen kasvua, yksilöllistä kehitystä ja sosiaalisten taitojen kypsymistä. Kouluterveydenhoitaja antaa kaikki valtakunnallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset.

Sairaanhoito ei pääsääntöisesti kuulu kouluterveydenhuoltoon. Kouluterveydenhoitaja antaa kuitenkin ensiapuluonteista sairaanhoitoa tarvittaessa (esimerkiksi akuutit haavat, tapaturmat, kohtaukset). Kouluterveydenhoitaja arvioi tilanteen ja lähettää oppilaan tarvittaessa eteenpäin jatkohoitoon.

Lisäksi kouluterveydenhuolto tarjoaa erityisseurantaa oppilaille, joilla voi olla terveysriskejä. Erityisseuranta tehdään yhteistyössä vanhempien, opettajien ja muun oppilashuoltohenkilökunnan kanssa.

Opiskelijaterveydenhuolto

Opiskelijaterveydenhuolto tukee ja edistää itsenäistymistä, opiskelukykyä, terveellisiä elämäntapoja sekä hyvää kuntoa ja mielenterveyttä opintojen aikana. Terveysneuvonnalla ehkäistään myös koulukiusaamista.

Opiskelijaterveydenhuollon palvelut ovat käytettävissä asuinkunnasta riippumatta, kun opiskelee Porvoossa sijaitsevassa oppilaitoksessa.

Opiskelijaterveydenhoitajat ovat tavattavissa oppilaitoksissa koulupäivien aikana. Vastaanottoajat ilmoitetaan lukuvuoden alussa. Vastaanotto sijaitsee oppilaitoksessa.

Palvelut ovat maksuttomia alle 18-vuotiaille opiskelijoille.