Siirry sisältöön

“Linnajoen koulussa arvostamme toinen toistamme, sivistystä ja hyvää käytöstä. Opimme ja kasvamme yhdessä sekä saamme valmiuksia elämää varten.”

Olemme perusopetuksen vuosiluokkiin 7–9 keskittyvä suomenkielinen noin 600 oppilaan yläkoulu aivan Porvoon kaupungin keskustassa. Toimintakulttuurimme korostaa oppilaan arvostamista, avoimuutta ja luottamusta.

Ajankohtaista

Valinnaisainevalinnat

Lukuvuoden 2023-2024 valinnaisainevalinnat julkaistaan huhtikuun 2023 aikana.

Onni-hanke

Turun yliopiston maaliskuussa 2022 käynnistämässä “ONNI on turvallinen koulu 2022-2023 – hankkeessa” tutkitaan ja kehitetään perusopetuksen koulujen turvallisuuskulttuuria edistäviä toimenpiteitä. Tällä hanke vastaa kouluissa esiintyviin turvallisuuspoikkeamiin, kuten erilaisiin läheltä piti – tilanteisiin, tapaturmiin ja onnettomuuksiin, vahingon- ja väkivallantekoihin, kiusaamiseen ja häirintään. Hankkeen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Linnajoen koulu on yksi hankkeen pilottikouluista.

Yhteystiedot

Henkilökunta

Rehtori Arttu Piispanen, puh. 040 721 6688
Virka-apulaisrehtori Minna Ala-Ketola, puh. 040 480 2834

Apulaisjohtaja Heidi Myllymäki, puh. 040 489 1909

Apulaisjohtaja Janne Hartolahti, puh. 040 184 5647

Koulusihteeri Pirjo Schroderus, puh. 040 489 9562

Koulukoutsi Satu Vuorinen, puh. 040 143 1569

Kiinteistönhoitaja Dennis Forsberg, puh. 040 182 8042
Ruokapalveluvastaava Loan Tji Ahn, puh. 040 017 4054

Muut henkilökunnan yhteystiedot löytyvät Wilmasta.

Oppilashuolto

Koulukuraattori Ina Johansson, puh. 040 584 9977
Koulukuraattori Minna Helminen, puh. 040 632 8967
Koulupsykologi Senja Härmä-Riisiö, puh. 040 482 9170
Kouluterveydenhoitaja Tiina Taskinen, puh. 040 487 5028 (puhelinaika klo 12-13)

Oppilashuollon sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@itauusimaa.fi.

Kouluterveydenhoito

Terveydenhoitaja Tiina Taskinen on tavoitettavissa maanantaista perjantaihin numerosta 040 487 5028, WILMA-viestillä tai sähköpostilla  tiina.taskinen@itauusimaa.fi

Sairastuminen kouluaikana
Kouluterveydenhuolto on osa oppilashuoltotyötä. Terveystarkastukset ovat kouluterveydenhuollon keskeinen työmuoto, jonka tarkoituksena on tukea oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä, arvioida jokaisen oppilaan terveys ja hyvinvointi, löytää riskit ja poikkeamat ja ohjata oppilas tarvittaessa hoitoon.
Sairaanhoito ei pääsääntöisesti kuulu kouluterveydenhuoltoon. Sairastapaukset hoidetaan omalla terveysasemalla. Poikkeuksena ensiapuluontoinen sairaanhoito, jossa kouluterveydenhoitaja arvioi tilanteen ja lähettää oppilaan tarvittaessa eteenpäin. Äkillisesti sairastuneen oppilaan ei pidä tulla kouluun ja kotihoidossa on oltava riittävän pitkään. Kouluaikana sairastuneet oppilaat ilmoittavat asiasta opettajalle, joka on huoltajaan yhteydessä.

Tapaturmat ja kouluvakuutus
Oppilaat on vakuutettu kouluaikana ja koulumatkoilla tapaturmien varalta.
Kouluvakuutus korvaa vain terveyskeskuksen kautta aloitetun hoidon.
Tapaturman sattuessa huoltajaan otetaan mahdollisimman nopeasti yhteyttä ja oppilas ohjataan tarvittaessa jatkohoitoon. Mikäli tapaturma tulee jostakin syystä ilmi vasta kotona, on huoltajan otettava yhteys välittömästi koulun kansliaan/henkilökuntaan tai terveydenhoitajaan.

Miten oppilaan terveyttä Linnajoella seurataan?
Oppilaille tehdään vuosittain terveystarkastus.

 1. lk terv.hoitaja
 • paino, pituus, selän ja ryhdin seuranta
 • näkö, kuulo, verenpaine
 • itse täytetyn kyselylomakkeen läpikäyminen

8. lk lääkäri

 • lääkäri tutkii sydämen, keuhkot, puberteettiasteen
 • kirjoittaa nuorisotodistuksen kaikille tarkastuksessa käyneille (sillä haetaan mm. mopokorttia ja sitä voidaan tarvita jatko-opinnoissa)
 • ammatinvalintaan liittyvät näkökohdat

8. lk terv.hoitaja

 • paino, pituus, kaukonäkö, rokotus

9.lk terv.hoitaja

 • paino, pituus
 • jatkokoulutus
 • itsenäistymisen tukeminen
 • ihmissuhde- ja sukupuolikasvatus
 • nuorten ehkäisy, sukupuolitaudit
 • rokotusohjelman tarkastus

Arki koulussamme

Oppilaan vastuun korostaminen luo molemminpuolista luottamusta. Koulun säännöt, toiminta- ja käyttäytymismallit, periaatteet, juhlat ja tapahtumat on yhdessä valmisteltu ja hyväksytty, jolloin niitä on helppo toteuttaa ja noudattaa.