Siirry sisältöön

Olemme perusopetukseen (7-9-luokat) keskittyvä suomenkielinen 570 oppilaan ja 50 opettajan yläkoulu aivan Porvoon kaupungin keskustassa. Toimintakulttuurimme korostaa oppilaan arvostamista. Koulun kulttuuriin kuuluu avoimuus ja luottamus.

Lukuvuosi 2021-2022

Henkilökunta

Rehtori Päivi Outinen puh 040 013 9038
Virka-apulaisrehtori Arttu Piispanen puh 040 721 6688
Koulusihteeri Pirjo Schroderus puh 040 489 9562

Kiinteistönhoitaja Dennis Forsberg, puh 040 18208042
Ruokapalveluvastaava Sari Leppä, puh 040 017 4054

Oppilashuolto

Koulukoutsi Satu Vuorinen puh 040 143 1569
Koulukuraattori Ina Johansson puh 040 584 9977
Koulukuraattori Oona Ylätalo puh 040 6328 967
Koulupsykologi Senja Härmä-Riisiö puh 040 482 9170
Kouluterveydenhoitaja Tiina Taskinen puh 040 4875 028 (puhelinaika klo 12-13)

Kouluterveydenhoito

Terveydenhoitaja Tiina Taskinen on tavattavissa maanantai-perjantai numero 040 4875028, WILMA-viesti tai s.posti: tiina.taskinen@porvoo.fi

Sairastuminen kouluaikana
Kouluterveydenhuolto on osa oppilashuoltotyötä. Terveystarkastukset ovat kouluterveydenhuollon keskeinen työmuoto, jonka tarkoituksena on tukea oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä, arvioida jokaisen oppilaan terveys ja hyvinvointi, löytää riskit ja poikkeamat ja ohjata oppilas tarvittaessa hoitoon.
Sairaanhoito ei pääsääntöisesti kuulu kouluterveydenhuoltoon. Sairastapaukset hoidetaan omalla terveysasemalla. Poikkeuksena ensiapuluontoinen sairaanhoito, jossa kouluterveydenhoitaja arvioi tilanteen ja lähettää oppilaan tarvittaessa eteenpäin. Äkillisesti sairastuneen oppilaan ei pidä tulla kouluun ja kotihoidossa on oltava riittävän pitkään.
Kouluaikana sairastuneet oppilaat ilmoittavat asiasta opettajalle ja huoltajaan ollaan yhteydessä.
Tapaturmat ja kouluvakuutus
Oppilaat on vakuutettu kouluaikana ja koulumatkoilla tapaturmien varalta.
Kouluvakuutus korvaa vain terveyskeskuksen kautta aloitetun hoidon.
Tapaturman sattuessa huoltajaan otetaan mahdollisimman nopeasti yhteyttä ja oppilas ohjataan tarvittaessa jatkohoitoon. Mikäli tapaturma tulee jostakin syystä ilmi vasta kotona, on huoltajan otettava yhteys välittömästi koulun kansliaan/henkilökuntaan tai terveydenhoitajaan.

Miten oppilaan terveyttä Linnajoella seurataan?
Oppilaille tehdään vuosittain terveystarkastus.

 1. lk terv.hoitaja
 • paino, pituus, selän ja ryhdin seuranta
 • näkö, kuulo, verenpaine
 • itse täytetyn kyselylomakkeen läpikäyminen

8. lk lääkäri

 • lääkäri tutkii sydämen, keuhkot, puberteettiasteen
 • kirjoittaa nuorisotodistuksen kaikille tarkastuksessa käyneille (sillä haetaan mm. mopokorttia ja sitä voidaan tarvita jatko-opinnoissa)
 • ammatinvalintaan liittyvät näkökohdat

8. lk terv.hoitaja

 • paino, pituus, kaukonäkö, rokotus

9.lk terv.hoitaja

 • paino, pituus
 • jatkokoulutus
 • itsenäistymisen tukeminen
 • ihmissuhde- ja sukupuolikasvatus
 • nuorten ehkäisy, sukupuolitaudit
 • rokotusohjelman tarkastus

Koulukuljetus

Mikäli koulumatkasi on yli viisi kilometriä ja Linnajoen koulun on lähikoulusi, olet oikeutettu koulukyyditykseen.
Kun aloitat Linnajoella sinun pitää anoa koulukyyditysoikeutta. Koulukuljetukset : https://www.porvoo.fi/koulut-ja-opiskelu/koulukuljetukset/ 
Kun saat päätöksen, tulosta se ja ota mukaasi ja hae bussikortti Matkahuollosta.
Jos hukkaat bussikorttisi, ota yhteys Matkahuoltoon.

Ajankohtaista

Valinnaisaineet

Arki koulussamme

Toimintakulttuurimme korostaa oppilaan arvostamista. Koulun kulttuuriin kuuluu avoimuus ja luottamus.

Oppilaan vastuun korostaminen luo molemminpuolista luottamusta. Koulun säännöt, toiminta- ja käyttäytymismallit, periaatteet, juhlat ja tapahtumat on yhdessä valmisteltu ja hyväksytty, jolloin niitä on helppo toteuttaa ja noudattaa.