Siirry sisältöön

Olemme perusopetukseen (7-9-luokat) keskittyvä suomenkielinen 600 oppilaan ja 54 opettajan yläkoulu aivan Porvoon kaupungin keskustassa. Toimintakulttuurimme korostaa oppilaan arvostamista. Koulun kulttuuriin kuuluu avoimuus ja luottamus.

Ajankohtaista

ONNI-hanke

Turun yliopiston maaliskuussa 2022 käynnistämässä ”ONNI on turvallinen koulu 2022-2023 – hankkeessa” tutkitaan ja kehitetään perusopetuksen koulujen turvallisuuskulttuuria edistäviä toimenpiteitä. Tällä hanke vastaa kouluissa esiintyviin turvallisuuspoikkeamiin, kuten erilaisiin läheltä piti – tilanteisiin, tapaturmiin ja onnettomuuksiin, vahingon- ja väkivallantekoihin, kiusaamiseen ja häirintään. Hankkeen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Linnajoen koulu on yksi hankkeen pilottikouluista.

Yhteystiedot

Henkilökunta

Rehtori Arttu Piispanen puh 040 721 6688
Virka-apulaisrehtori Minna Ala-Ketola puh 040 480 2834

Apulaisjohtaja Heidi Myllymäki puh 040 489 1909

Apulaisjohtaja Janne Hartolahti puh 040 184 5647

Koulusihteeri Pirjo Schroderus puh 040 489 9562

Kiinteistönhoitaja Dennis Forsberg, puh 040 18208042
Ruokapalveluvastaava Sari Leppä, puh 040 017 4054

Muut yhteystiedot Wilman kautta

Oppilashuolto

Koulukoutsi Satu Vuorinen puh 040 143 1569
Koulukuraattori Ina Johansson puh 040 584 9977
Koulukuraattori Minna Helminen puh 040 632 8967
Koulupsykologi Senja Härmä-Riisiö puh 040 482 9170
Kouluterveydenhoitaja Tiina Taskinen puh 040 487 5028 (puhelinaika klo 12-13) Kouluterveydenhoitaja Helena Räsänen puh 040 185 2362

Kouluterveydenhoito

Terveydenhoitaja Tiina Taskinen on tavattavissa maanantaista perjantaihin numerossa 040 4875028, WILMA-viesti tai s.posti: tiina.taskinen.fi. T Terveydenhoitaja Helena Räsänen on tavoitettavissa tiistaista torstaihin numerossa 040 185 2362, WILMA-viestillä tai sähköpostilla helena.rasanen@porvoo.fi.

Sairastuminen kouluaikana
Kouluterveydenhuolto on osa oppilashuoltotyötä. Terveystarkastukset ovat kouluterveydenhuollon keskeinen työmuoto, jonka tarkoituksena on tukea oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä, arvioida jokaisen oppilaan terveys ja hyvinvointi, löytää riskit ja poikkeamat ja ohjata oppilas tarvittaessa hoitoon.
Sairaanhoito ei pääsääntöisesti kuulu kouluterveydenhuoltoon. Sairastapaukset hoidetaan omalla terveysasemalla. Poikkeuksena ensiapuluontoinen sairaanhoito, jossa kouluterveydenhoitaja arvioi tilanteen ja lähettää oppilaan tarvittaessa eteenpäin. Äkillisesti sairastuneen oppilaan ei pidä tulla kouluun ja kotihoidossa on oltava riittävän pitkään.
Kouluaikana sairastuneet oppilaat ilmoittavat asiasta opettajalle ja huoltajaan ollaan yhteydessä.
Tapaturmat ja kouluvakuutus
Oppilaat on vakuutettu kouluaikana ja koulumatkoilla tapaturmien varalta.
Kouluvakuutus korvaa vain terveyskeskuksen kautta aloitetun hoidon.
Tapaturman sattuessa huoltajaan otetaan mahdollisimman nopeasti yhteyttä ja oppilas ohjataan tarvittaessa jatkohoitoon. Mikäli tapaturma tulee jostakin syystä ilmi vasta kotona, on huoltajan otettava yhteys välittömästi koulun kansliaan/henkilökuntaan tai terveydenhoitajaan.

Miten oppilaan terveyttä Linnajoella seurataan?
Oppilaille tehdään vuosittain terveystarkastus.

 1. lk terv.hoitaja
 • paino, pituus, selän ja ryhdin seuranta
 • näkö, kuulo, verenpaine
 • itse täytetyn kyselylomakkeen läpikäyminen

8. lk lääkäri

 • lääkäri tutkii sydämen, keuhkot, puberteettiasteen
 • kirjoittaa nuorisotodistuksen kaikille tarkastuksessa käyneille (sillä haetaan mm. mopokorttia ja sitä voidaan tarvita jatko-opinnoissa)
 • ammatinvalintaan liittyvät näkökohdat

8. lk terv.hoitaja

 • paino, pituus, kaukonäkö, rokotus

9.lk terv.hoitaja

 • paino, pituus
 • jatkokoulutus
 • itsenäistymisen tukeminen
 • ihmissuhde- ja sukupuolikasvatus
 • nuorten ehkäisy, sukupuolitaudit
 • rokotusohjelman tarkastus

Koulukuljetus

Mikäli koulumatkasi on yli viisi kilometriä ja Linnajoen koulun on lähikoulusi, olet oikeutettu koulukyyditykseen.
Kun aloitat Linnajoella sinun pitää anoa koulukyyditysoikeutta. Koulukuljetukset : https://www.porvoo.fi/koulut-ja-opiskelu/koulukuljetukset/ 
Kun saat päätöksen, tulosta se ja ota mukaasi ja hae bussikortti Matkahuollosta.
Jos hukkaat bussikorttisi, ota yhteys Matkahuoltoon.

Arki koulussamme

Toimintakulttuurimme korostaa oppilaan arvostamista. Koulun kulttuuriin kuuluu avoimuus ja luottamus.

Oppilaan vastuun korostaminen luo molemminpuolista luottamusta. Koulun säännöt, toiminta- ja käyttäytymismallit, periaatteet, juhlat ja tapahtumat on yhdessä valmisteltu ja hyväksytty, jolloin niitä on helppo toteuttaa ja noudattaa.