Siirry sisältöön

Pääskytien koulussa järjestetään opetusta vuosiluokilla 7–9. Pääskytien koulu sijaitsee Porvoon länsirannalla, peltomaiseman keskellä. Koulussa opiskelee noin 580 oppilasta.

Koulun toimintaperiaatteena on olla laadukasta opetusta antava, yksilön erilaisuutta kunnioittava koulu, joka toimii ajanmukaisessa ja turvallisessa oppimisympäristössä. Pääskytien koulussa järjestetään painotettua liikunnan opetusta.

Painotettu liikunnan opetus

Liikuntapainotteisen luokan tarkoituksena on antaa yläkouluikäisille nuorille mahdollisuus laadukkaaseen ja monipuoliseen liikuntaan sekä tukea nuoren kehittymistä urheilijapolulla. Liikuntapainotteisen luokan ajatuksena on vahvistaa nuoren urheilijan motorisia perustaitoja ja sitä kautta kehittää häntä urheilijana eteenpäin. Painotettua liikunnanopetusta toteutetaan luokalla, johon valitaan vuosittain enintään 24 oppilasta. Vuosittain muodostetaan yksi liikuntaluokka. Luokanvalvojana toimii Pääskytien koulun liikunnanopettaja. Liikuntapainotteisella luokalla opiskellaan perusopetussuunnitelman mukaisesti kuitenkin siten, että luokalla on kaksi lisäliikuntatuntia, jotka tulevat viikoittaisen tuntimäärän lisäksi. Jatkossa liikuntapainotteisen luokan oppilaat valitsevat vähintään yhden liikunnan valinnaisainekurssin 8. ja 9. vuosiluokilla.

Yhteystiedot

Henkilökunta

Rehtori Antti Ylöstalo, puh. 040 128 6237
Virka-apulaisrehtori Miina Iinatti, puh. 040 182 4627
Koulusihteeri Sofia Andersson, puh. 040 537 6786

Kiinteistönhoitaja Tony Lyytikäinen, puh. 040 624 2391

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muoto etunimi.sukunimi@porvoo.fi.

Muut henkilökunnan yhteystiedot löytyvät Wilmasta.

Opiskeluhuolto

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää opiskeluhuoltopalvelut Porvoon kaupungille.