Siirry sisältöön

Pääskytien koulussa järjestetään opetusta vuosiluokilla 7–9. Pääskytien koulu sijaitsee Porvoon länsirannalla, peltomaiseman keskellä. Koulussa opiskelee noin 580 oppilasta.

Koulun toimintaperiaatteena on olla laadukasta opetusta antava, yksilön erilaisuutta kunnioittava koulu, joka toimii ajanmukaisessa ja turvallisessa oppimisympäristössä. Pääskytien koulussa järjestetään painotettua liikunnan opetusta.

Yhteystiedot

Henkilökunta

Rehtori Antti Ylöstalo, puh. 040 128 6237
Virka-apulaisrehtori Miina Iinatti, puh. 040 182 4627
Koulusihteeri Sofia Andersson, puh. 040 537 6786

Koulukoutsi Niclas Ukkola, puh. 040 512 5413

Kiinteistönhoitaja Tony Lyytikäinen, puh. 040 624 2391

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muoto etunimi.sukunimi@porvoo.fi.

Muut henkilökunnan yhteystiedot löytyvät Wilmasta.

Oppilashuolto

Koulupsykologi Riina von Schantz, puh. 040 354 9752
Koulukuraattori Sari Makkonen, puh. 040 7186 776
Kouluterveydenhoitaja Maija Ahokas, puh. 040 359 2584

Oppilashuollon sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@itauusimaa.fi.

Painotettu liikuntaopetus, hakuaika 1.12.2022-10.1.2023

Pääskytien koulu hakee uusia oppilaita liikuntapainotteiselle luokalle syksyksi 2023. Luokalle voivat hakea tulevat 7. luokkalaiset oppilaat, jotka asuvat Porvoon kaupungin alueella.

Hakuaika on 1.12.2022-10.1.2023. Valintakokeet järjestetään keväällä 2023 viikolla 3. Oppilaat hakevat valintakokeeseen Wilman lomakkeella (kohdasta Hakemukset ja päätökset > Tee uusi hakemus). Tarkempi aikataulu ja tiedot testeistä lähetetään sähköpostitse. Soveltuvuuskokeessa mitataan monipuolisia liikunnallisia perustaitoja sekä motivaatiota. Soveltuvuuskokeessa käytetään osia Olympiakomitean laatimasta testistöstä sekä hakijan itse kirjoittamaa kirjoitelmaa ”Minä liikkujana nyt ja tulevaisuudessa” (100 sanaa). Suoritettavat tehtävät ovat nähtävillä Olympiakomitean verkkosivuilla. Saatte tarkemmat tiedot testattavista osa-alueista pääsykoekutsussa. Soveltuvuuskokeen järjestelystä vastaavat Pääskytien koulun liikunnanopettajat.

Liikuntapainotteisen luokan tarkoituksena on antaa yläkouluikäisille nuorille mahdollisuus laadukkaaseen ja monipuoliseen liikuntaan sekä tukea nuoren kehittymistä urheilijapolulla. Liikuntapainotteisen luokan ajatuksena on vahvistaa nuoren urheilijan motorisia perustaitoja ja sitä kautta kehittää häntä urheilijana eteenpäin. Painotettua liikunnanopetusta toteutetaan luokalla, johon valitaan vuosittain enintään 24 oppilasta. Vuosittain muodostetaan yksi liikuntaluokka. Luokanvalvojana toimii Pääskytien koulun liikunnanopettaja. Liikuntapainotteisella luokalla opiskellaan perusopetussuunnitelman mukaisesti kuitenkin siten, että luokalla on kaksi lisäliikuntatuntia, jotka tulevat viikoittaisen tuntimäärän lisäksi. Jatkossa liikuntapainotteisen luokan oppilaat valitsevat vähintään yhden liikunnan valinnaisainekurssin 8. ja 9. vuosiluokilla.

Lisätietoja:
liikunnanopettaja Jouko Turpeenniemi, puh. 040 187 5334 tai jouko.turpeenniemi@edu.porvoo.fi