Siirry sisältöön

Varda

Varhaiskasvatuksen kansallinen tietovaranto.

Mikä Varda on?

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on 1.1.2019 käyttöönotettu kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja:

 • varhaiskasvatustoimijoista
 • varhaiskasvatuksen toimipaikoista
 • varhaiskasvatuksessa olevista lapsista
 • lasten huoltajista
 • varhaiskasvatuksen henkilöstöstä

Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Kaupungin velvoitteet

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista. Vardaan tallennettavat henkilötiedot lapsesta ovat:

 • nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
 • toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa
 • hakemuksen toimittamispäivämäärä
 • päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä
 • varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot
 • tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona
 • varhaiskasvatuksen järjestämismuoto

Tiedot siirtyvät

Tiedot siirtyvät Daisysta Vardaan päivittäin. On tärkeää, että niin varhaiskasvatuksen henkilökunta, kuin asiakkaatkin huolehtivat tietojen ajantasaisuudesta. Sähköiset asiointikanavat Daisyssa ovat turvallisia, säilyttävät ja siirtävät tiedon oikein, sekä arkistoituvat oikealla tavalla.