Hoppa till innehåll

Varda

En nationell Informationsresurs inom småbarnspedagogiken.

Vad är Varda?

Informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) är en nationell informationsresurs som togs i bruk 1.1.2019 och som innehåller uppgifter om:

 • dem som tillhandahåller småbarnspedagogik
 • verksamhetsställen
 • barnen som deltar i småbarnspedagogik
 • barnens vårdnadshavare
 • personalen inom småbarnspedagogiken.

I lagen om småbarnspedagogik föreskrivs om informationsresursen inom småbarnspedagogik. Informationsresursen främjar utveckling och beslutsfattande i fråga om småbarnspedagogik och uppgifterna kan användas för statistik och forskning om småbarnspedagogik samt för skötseln av myndighetsuppgifter. Informationsresursen inom småbarnspedagogiken upprätthålls av Utbildningsstyrelsen.

Stadens skyldigheter

I enlighet med lagen om småbarnspedagogik har kommunen skyldighet att i Varda från och med 1.1.2019 föra in uppgifter om anordnaren av småbarnspedagogik och dennes verksamhetsställen samt om barnen som deltar i småbarnspedagogik. Uppgifterna som förs in i Varda innehåller personuppgifter om barnen som deltar i småbarnspedagogik. I Varda sparas följande personuppgifter om barnet:

 • namn, personbeteckning, modersmål, hemkommun och kontaktuppgifter
 • verksamhetsställe där barnet deltar i småbarnspedagogik
 • datum då ansökan har lämnats in
 • begynnelse- och slutdatum för beslutet eller avtalet
 • omfattningen av barnets rätt till småbarnspedagogik räknat i timmar och uppgifter om hur den används
 • uppgift om anordnande av småbarnspedagogik i form av skiftomsorg för barnet
 • form för anordnande av småbarnspedagogiken

Uppgifterna överförs

Uppgifterna överförs från Daisy till Varda dagligen. Det är viktigt att både personalen inom småbarnspedagogiken och klienterna ser till att uppgifterna stämmer. De elektroniska kanalerna i Daisy är säkra, där upprätthålls, överförs och arkiveras uppgifterna korrekt.